HOME  |  Lokale Energie Strategie Wassenaar  |  Informatie voor organisaties en instellingen

Informatie voor organisaties en instellingen

Volgens het regeerakkoord moet de CO2-uitstoot al in 2030 met bijna de helft zijn teruggebracht. Dit betekent dat bedrijven moeten gaan nadenken en zich gaan voorbereiden op de omslag naar duurzame energie.

Wetchecker energiebesparing

Veel bedrijven zijn verplicht energie te besparen en hebben een informatieplicht. Geldt deze wet voor u? Check het in 1 minuut via de Wetchecker energiebesparing.

De CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument dat organisaties en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. De Prestatieladder wordt als CO2-managementsysteem, als aanbestedingsinstrument en voor handhaving gebruikt. Meer informatie over de Prestatieladder

Duurzaam Bouwloket

Om u te ondersteunen met het verduurzamen van uw organisatie, zijn wij de samenwerking aangegaan met Duurzaam Bouwloket. Het Duurzaam Bouwloket voorziet u van een gratis en onafhankelijk advies over energiebesparende maatregelen. Zij kunnen u adviseren hoe u uw bedrijfsvoering energiezuinig kunt maken. Meer informatie over het Duurzaam Bouwloket

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar klimaattafel@wassenaar.nl.

Top