HOME  |  Hulp en ondersteuning Wmo

Hulp en ondersteuning Wmo

Iedereen in de gemeente Wassenaar doet mee. Samen willen we ervoor zorgen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en meedoen in de samenleving. Soms lukt dat niet meer. Heeft u of iemand in uw omgeving hulp nodig? Samen met u kijken we wat er mogelijk is.

Heeft u hulp en ondersteuning nodig?

Neem dan contact op met het Informatiepunt Welzijn, Werk en Zorg via 088 – 6549544 of stuur een e-mail: welzijnwerkenzorg@wassenaar.nl. U kunt uw vraag ook stellen via het meldingsformulier. Om langs te komen moet u eerst een afspraak maken. Het Informatiepunt zit in gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45.

Hoe werkt het?

Samen kijken we of er iemand in uw omgeving is die u kan helpen. Zijn er buren, vrienden of familie die wat voor u kunnen doen? Of misschien kan een vrijwilliger uit ons dorp iets voor u doen? Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar of de vrijwilligerscentrale bieden veel mogelijkheden. De SMOW is bereikbaar op telefoonnummer 070 – 511 22 26.

Heeft u toch hulp nodig van de gemeente?

U kunt dan contact opnemen met het Informatiepunt en een aanvraag doen. Wanneer u een aanvraag doet voor hulp en ondersteuning ontvangt u per post een bevestiging van uw aanvraag. Daarna komt er een consulent van de gemeente bij u langs. Samen bekijken we dan uw vraag. En hoe het beste best geholpen. Dit noemen we het ‘keukentafelgesprek’.

Met wie heeft u het Keukentafelgesprek?

Het is prettig als u samen met iemand anders het gesprek met de consulent heeft. Samen hoort u meer dan alleen. Vraag iemand van uw familie of een vriend om erbij te zijn. U kunt ook vragen of er een zelfstandig cliënt adviseur bij is. Voor een zelfstandig cliënt adviseur neemt u contact op met Mee Zuid-Holland via telefoonnummer 088 - 77 52 000 of e-mail info@meezhn.nl. Of neem contact op met Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar via telefoonnummer 070 – 511 22 26 of e-mail info@smowassenaar.nl.

Hoe gaat het in zijn werk?

Als u het gesprek heeft gehad maakt de consulent hier een verslag van. Hierin staat welke maatregelen u helpen. En hoe u dit aan kunt vragen. Samen met de consulent vult u de aanvraag in. In de aanvraag staat het volgende:

  • welke hulp u krijgt
  • hoe lang de hulp duurt en
  • of u daar zelf voor betaalt

Na de aanvraag ontvangt u een besluit waarin dit nog een keer opgeschreven staat.

Hoe lang duurt een aanvraag?

Heeft u een melding gemaakt? U krijgt binnen twee weken hiervan een bevestiging. Binnen zes weken krijgt u een keukentafelgesprek.

Heeft u een klacht, compliment of bent u het niet eens met een besluit?

Vaak kan het helpen om eerst met elkaar in gesprek te gaan. We willen graag van u weten wat uw klacht of bezwaar is. Als we er dan samen niet uit komen, kunt u uiteraard een bezwaar indienen.

Top