HOME  |  Hondenbeleid

Hondenbeleid

Op deze pagina vindt u meer informatie over losloopgebieden, locaties van hondenpoepbakken en honden op het strand.

Losloopgebieden

Voor honden zijn speciale losloopgebieden. Hier geldt dat honden niet aangelijnd behoeven te zijn behalve op de fietspaden:

 • Park De Paauw;
 • Bosstrook bij het Sparrenlaantje;
 • Het veld bij de Parklaan (nabij de wethouder Huibregtseschool), omsloten door de Burmanlaan/Clematislaan/Violierenweg en de Parklaan;
 • Gedeelte van het Berkheiveld, omsloten door Storm van ´s Gravesandeweg/Kerkhoflaan/ Sophiekehuis/Luciehof/Berkheistraat, naast het marktterrein;
 • Bosstrook tussen de Katwijkseweg en het terrein van Duinrell;
 • De paden/dijken rondom Weteringbos I en II. Voor wat betreft Weteringbos II tot aan de dam in verband met de kinderboerderij en speelplek voor kinderen;
 • Voetpad langs de Zijlwatering gelegen tussen de Hofcampweg en Zuidwijklaan;
 • Voetpad langs de Zijlwatering gelegen achter de woningen Van Duivenvoordelaan tussen Van Groeneveltlaan en Bellesteijnlaan;
 • Een gedeelte in de Hartenkamp achter de bosschuur, omsloten door het P-terrein, oprijlaan Backershagenlaan en het water;
 • Een gedeelte van de wandelroute in de wijk Kerkehout, vanaf het bruggetje bij de volkstuinen tot de Verlengde Wittelaan;
 • Kermisterrein aan de Mansveltkade (behoudens trapveldje en ten tijde van evenementen);
 • Het strand, gelegen ten noorden van de strandafgang die is gelegen ongeveer midden tussen strandpaal HP 91 en HP 92;
 • Het strand gelegen ten zuiden van strandpaal 92.75.

Buiten het broedseizoen (1 maart t/m 1 augustus) mogen honden ook loslopen in:

 • De Wittenburg;
 • De Wiltzanck;
 • De Hartenkamp;
 • Landgoed Backershagen.

Op de volgende plaatsen zijn honden absoluut niet toegestaan:

 • Op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide;
 • In de Princessetuin in park De Paauw;
 • Begraafplaats Persijnhof;
 • In Landgoed de Horsten;
 • Voor het strand gelden speciale regels. Bekijk hiervoor de speciale strandpagina.

Aanlijnen van honden

 1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen op de weg zonder dat die hond aangelijnd is.
 2. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of een ander door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gebied. (Zie hiervoor de bovengenoemde losloopgebieden).
 3. Het verbod als bedoeld in het eerste en tweede lid geldt niet voor zover de eigenaar of houder van een hond zich vanwege zijn handicap door een geleidehond laat begeleiden en de hond als zodanig aantoonbaar gekwalificeerd is of indien een eigenaar of houder van een hond deze aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond.

Zomertijdvak

Gedurende het zomertijdvak (van 15 mei tot 16 september) is gelden er speciale regels. Bekijk hiervoor de speciale strandpagina.

Speciaal gedeelte voor honden

Voor hondenbezitters die overdag met hun hond langs het strand willen wandelen, is een speciaal gedeelte van het strand gereserveerd. Dit deel bereikt u via de strandafgang tussen de strandpalen 91 en 92. Vanaf deze strandafgang tot aan de grens met Katwijk zijn honden toegestaan en mogen ze ook loslopen.

Hoe kom je daar? Vanaf het parkeerterrein de Kuil staat de hondenuitlaatroute aangegeven. Loop richting Katwijk. De eerste strandopgang (omhoog) . Als u op het strand bent mag de hond los in de richting van Katwijk.

Overige regels

 • Gebruik de afvalbakken op het strand zodat het strand schoon blijft. In de zomer worden de afvalbakken dagelijks geleegd.
 • Zwemmen in zee is alleen toegestaan zonder luchtbedden, boot of andere drijvende voorwerpen.
 • Kustzeilen en windsurfen (plankzeilen) mogen uitsluitend worden beoefend door leden van de Kustzeilvereniging Wassenaar en Windsurfvereniging Allround. Leden van soortgelijke verenigingen elders kunnen een tijdelijk lidmaatschap verkrijgen, mits zij voldoende bekwaam zijn.
 • Voer- en vaartuigen zijn niet toegestaan op het strand.

Regels in de duinen

Honden zijn alleen aangelijnd toegestaan met uitzondering van Kijfhoek en Bierlap. Hier zijn honden niet toegestaan. Voor verdere informatie kijkt u op www.dunea.nl.

Opruimen hondenpoep

Hondenpoep dient altijd opgeruimd te worden en de eigenaar dient een opruimmiddel bij zich te hebben. Deze regel geldt ook in de 12 aangewezen losloopgebieden. Om de naleving van dit voorschrift te bevorderen en te ondersteunen zijn door de gemeente op tal van plaatsen hondenpoepbakken aangebracht, veelal ook voorzien van zakjes. Een overzicht met locaties van hondenpoepbakken kunt u downloaden (PDF-document 19 kB).

Honden op de fietspaden altijd aangelijnd

In een aantal van de aangewezen losloopgebieden liggen ook gecombineerde fiets-wandelpaden. Niet aangelijnde honden vormen voor fietsers een gevaar. Niet aangelijnde honden zijn om deze reden absoluut verboden op de fietspaden.

Top