HOME  |  Herontwikkeling ANWB-terrein

Herontwikkeling ANWB-terrein

Het ANWB-terrein aan de Wassenaarseweg wordt herontwikkeld. De gemeenten Wassenaar en Den Haag hebben samen met de ANWB bekeken onder welke voorwaarden herontwikkeling tot stand kan komen. Hierbij is woningbouw als een realistisch scenario besproken. Hiervoor is door de gemeente Wassenaar een startnotitie opgesteld. In deze startnotitie staan de voorwaarden voor de herontwikkeling. De startnotitie kunt u onderaan bij document downloaden.

Overeenkomst woningbouwplannen gesloten op 5 april 2019

ABB Bouwgroep en de ANWB hebben op 5 april een overeenkomst voor de woningbouwplannen gesloten. De komende periode worden de bouwplannen onder de naam ‘Residentie Parkzicht’ verder uitgewerkt en start de bestemmingsplanprocedure. De realisatie van de bouw zal naar verwachting medio 2021 starten. Kijk voor meer informatie over Residentie Parkzicht leest u op www.residentieparkzicht.nl.

Waarom een herontwikkeling?

Sinds 1960 is het hoofdkantoor van de ANWB gevestigd aan de Wassenaarseweg. De laatste jaren worden delen van het gebouw niet meer benut. De ANWB voelt zich, ook vanuit historisch perspectief, met deze locatie verbonden en wil daarom graag in Wassenaar gevestigd blijven. Zij hebben daarom verschillende mogelijkheden onderzocht in combinatie met herontwikkeling van een gedeelte van het terrein. 

Nieuws

December 2019 - In augustus zijn de omwonenden op de hoogte gesteld dat het participatieproces over de herontwikkeling van de ANWB-locatie is uitgesteld. Daarbij is aangegeven dat er in november nadere informatie zou komen over de voortgang en nieuwe planning.

Op dit moment is de ANWB nog bezig om haar eigen huisvestingsplannen uit te werken. Dit is nu nog niet concreet genoeg om een gericht participatietraject mogelijk te maken. De huidige verwachting is dat er meer duidelijkheid komt in het eerste kwartaal van 2020. ABB en de ANWB begrijpen heel goed dat omwonenden en belangstellenden graag sneller duidelijkheid zou willen, maar die kan nu helaas nog niet geboden worden. De verwachting is dat er in het eerste kwartaal van 2020 meer bekend is. 

---

In juni 2019 is per brief aangekondigd dat er een werkgroep van omwonenden en belanghebbenden wordt samengesteld, die in september 2019 van start zou gaan. Dit zal enkele maanden later het geval zijn. ANWB heeft aangegeven meer tijd dan voorzien nodig te hebben voor de uitwerking van haar eigen huisvestingsplannen. Daarom hebben ABB en ANWB besloten de vervolgstappen in de woningbouw ontwikkeling en in het daarbij behorende participatieproces tijdelijk uit te stellen. De verwachting is dat we u in november 2019 weer nader kunnen informeren over de voortgang en de nieuwe planning.

Documenten

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met projectleider Alex Lagerwaard via anwb@wassenaar.nl of telefonisch via 14 070.

Top