HOME  |  Herinrichting bermen langs parallelweg Rijksstraatweg

Herinrichting bermen langs parallelweg Rijksstraatweg

Rijkswaterstaat en de gemeente Wassenaar gaan eind februari de bermen langs de parallelweg van de Rijksstraatweg opnieuw inrichten. Op deze pagina leest u meer informatie over de herinrichting, de werkzaamheden en de planning.

Zorg voor een veilige leefomgeving

Rijkswaterstaat en de gemeente Wassenaar zorgen samen voor een veilige leefomgeving. Zij beheren samen de bermen langs de Rijksstraatweg. Hier staan diverse bomen waaronder veel populieren. Veel van deze populieren hebben een slechte of matige conditie. Populierenhout is zacht hout; de takken waaien daardoor gemakkelijk uit de bomen.

Vanwege het drukke gebruik van zowel de parallelweg als de Rijksstraatweg, is de zorg voor een veilige leefomgeving hier extra belangrijk. Wij willen het risico op ongelukken en schade zo klein mogelijk houden. Daarom is het nodig om de bomen te verwijderen en zien we kans om de berm duurzaam in te richten met nieuwe bomen en een haag.

Om welke locatie gaat het?

Het gaat om de bermen (beide zijden) van de parallelweg langs de westzijde van de A44 , tussen de Narcislaan en het bedrijventerrein Maaldrift. Deze bermen zijn aan beide zijden ongeveer 1400 meter lang. Rijkswaterstaat heeft hier 99 populieren in beheer en de gemeente 79 populieren. Een overzichtskaart kunt u downloaden (PDF-document 4,3 MB). 

Waarom worden de bermen opnieuw ingericht en de populieren verwijderd?

Een populier groeit snel. Daarom is het hout van de populier zachter dan het hout van een langzame groeiende boom, zoals de eik. Dit betekent ook dat een populier gemakkelijk zijn takken verliest. Hoe ouder een populier wordt, hoe zwaarder de takken worden en hoe makkelijker ze eraf vallen. De afgelopen jaren hebben diverse populieren hun takken verloren of zijn omgewaaid. Omdat de Rijksstraatweg (A44) een van de drukste rijkswegen van Nederland is, willen wij het risico op ongelukken en schade door deze bomen zo klein mogelijk houden. Daarom is het nodig om de bomen te verwijderen en de berm opnieuw in te richten met andere bomen en een haag.

Nieuwe inrichting van de bermen: een gemengde haag met diverse groepen bomen

In samenwerking met SB4 landschapsarchitecten en een klankbordgroep is een inrichtingsplan gemaakt voor de bermen. De klankbordgroep bestond uit een vertegenwoordiging van de bewonersvereniging Groot Deijleroord, Agrarische natuurvereniging Santvoorde, bedrijventerrein Maaldrift, Vereniging van Vrienden van Wassenaar en groenspecialisten van de gemeente. Zij hebben diverse adviezen gegeven die opgenomen zijn in het ontwerp. Een overzichtskaart met de nieuwe inrichting kunt u downloaden (PDF-document 4,1 MB). De nieuwe inrichting zorgt voor een nieuwe ervaring van groen vanaf de Rijksstraatweg en een nieuwe ervaring van groen en het landschap vanaf de parallelweg.

Berm aan de kant van de Rijksstraatweg

Direct aan de kant van de Rijksstraatweg komt een lange gemengde haag die past in het bestaande landschap van hagen. De haag sluit straks ook aan op de haag die verderop langs de Rijnlandroute wordt geplaatst. Tussen de haag in staan diverse boomgroepen die als het ware zorgen voor een begeleiding naar de stoplichten, en zo de entree van Wassenaar. Er is gekozen voor minder brede bomen zodat er minder overhangend groen naar de weg is. Ook kunnen deze bomen beter wortelen in de smalle berm. De uiteindelijke hoogte van de haag is ongeveer 300-400 cm. De bomen hebben verschillende eindhoogten. Als automobilist op de A44 wordt straks een groene omgeving ervaren.

Berm langs de weilanden/sportvelden/school/geluidswal

Vanaf de parallelweg is er door het plaatsen van de haag minder zicht op de Rijksstraatweg. Hierdoor merk je minder van de drukte op deze weg. De nadruk ligt op het zicht naar de andere kant: de weilanden/sportvelden/school en de bestaande groene geluidswal. Het landschap is hier afwisselend open en gesloten waardoor het uitzicht wat verrassender wordt. Op de bredere groenstrook wordt een grote groep met bomen in verschillende hoogtes en bloeiperiodes geplant.

Diversiteit en biodiversiteit

Een serie foto’s van de nieuw aan te planten bomen en haagplanten kunt u downloaden (PDF-document 1,7 MB). Er komen 48 bomen terug en in totaal 1350 meter aan haag (6780 stuks). Er is gekozen voor wat groter plantmateriaal dan standaard wordt aangeplant, zodat er gelijk al wat groter groen staat dan normaal. Voor bomen is dit de maat 20-25 cm (omtrek van de stam) in plaats van 16-18 cm en voor de hagen is dit vierjarig plantmateriaal in plaats van tweejarig.

Er is gekozen voor een grote diversiteit aan soorten. Dit betekent bijvoorbeeld dat er veel bloei is en er vruchten zijn op diverse momenten in het jaar. Dat geeft aan de ene kant een prachtig beeld gedurende het jaar, maar ook is het goed voor bijvoorbeeld bijen en vogels.

Een andere reden om te kiezen voor meer diversiteit is het voorkomen van grootschalige uitval van beplantingen door ziekten of plagen. Omdat er meer verschillende soorten staan is de kans dat in de toekomst op grote schaal soorten dood gaan als gevolg van een ziekte (denk bijvoorbeeld aan essentaksterfte of kastanjebloedingsziekte) kleiner geworden.

Geen vergunning nodig

Voor het verwijderen van deze bomen is geen omgevingsvergunning of vergunning in het kader van de wet natuurbescherming (voorheen boswet) nodig.

Onderzoek naar flora en fauna

De afgelopen jaren is speciaal onderzoek gedaan naar de flora en fauna in de bermen. Er is bijvoorbeeld een jaarrond onderzoek gedaan naar vleermuizen. De conclusie is dat  het opnieuw inrichten geen nadelig effect heeft op de bestaande flora en fauna. Het Inventarisatierapport (PDF-document 807 kB) en de Habitatscan (PDF-document 1 MB) kunt u downloaden.

Advies van de klankbordgroep

Het ontwerp van de nieuwe inrichting is samengesteld met de inbreng van een klankbordgroep. De klankbordgroep bestond uit een vertegenwoordiging van de bewonersvereniging Groot Deijleroord, Agrarische natuurvereniging Santvoorde, bedrijventerrein Maaldrift, Vereniging van Vrienden van Wassenaar en groenspecialisten uit de gemeente. Zij hebben diverse adviezen gegeven die opgenomen zijn in het ontwerp.

Planning van de werkzaamheden en verkeersmaatregelen

De herinrichting is gepland in de voorjaarsvakantie 2019 en start op vrijdag 22 februari. Er is voor deze periode gekozen omdat er dan minder verkeer wordt verwacht op de parallelweg, bijvoorbeeld van en naar de school.  Daarnaast worden dieren in deze periode het minste gestoord (denkt u bijvoorbeeld aan vogels).

Hieronder leest u de planning.

 • Vrijdag 22 februari en zaterdag 23 februari: de populieren worden verwijderd
  In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt doorgewerkt om de periode van overlast zo kort mogelijk te houden.
  Uit veiligheidsoverwegingen worden de parallelweg, de vluchtstrook en één rijbaan van de Rijksstraatweg afgesloten.
  Er worden naast afzettingen ook verkeersregelaars ingezet.
  Voor het verwijderen van de populieren aan de andere zijde (aan de kant van Maaldrift) wordt de weg overdag in delen afgesloten. Er wordt dan een omleiding ingesteld.
 • Maandag 25 februari tot en met woensdag 27 februari: de nieuwe bomen worden geplant.
  De parallelweg wordt hiervoor in delen afgesloten.
 • Donderdag 28 februari en vrijdag 1 maart: de nieuwe haag wordt geplant.
  De wegen zijn vrij toegankelijk.

Bereikbaarheid woningen en bedrijven

De werkzaamheden vinden plaats vanaf de parallelweg. Woningen, bedrijven en de school blijven bereikbaar tijdens de werkzaamheden.

Afstemming andere projecten

Er heeft afstemming plaats gevonden met andere projecten in de buurt waaronder de Rijnlandroute. Ook de nieuwe inrichting sluit hierop aan.

Direct omwonenden/bedrijven/scholen

Op dit moment worden de werkzaamheden voorbereid. Er is direct overleg met de Amerikaanse school en het bedrijventerrein Maaldrift. Alle direct omwonenden, bedrijven en scholen ontvingen een brief (PDF-document 116 kB) met meer uitleg over de uitvoering van de werkzaamheden en de verkeersmaatregelen. 

Voorkomen overlast

Alle werkzaamheden worden zo snel mogelijk achter elkaar uitgevoerd. Gestart wordt met het verwijderen van de bomen. Dit gebeurt met groot materieel. Het verwijderen van de bomen is op vrijdag en zaterdag gepland. Op vrijdagnacht wordt ook gewerkt. Hierna worden de haag en de nieuwe bomen geplant.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de medewerkers van het team groenbeheer. Zij zijn te bereiken per e-mail aan groen@wassenaar.nl.of via telefoonnummer 14070.

Top