HOME  |  Gymzaal Burmanlaan

Gymzaal Burmanlaan

De gemeenteraad heeft op 16 juli in grote meerderheid ingestemd met de bouw van een gymzaal aan de Burmanlaan. Met een vernieuwend gymzaalconcept wil de gemeente jong en oud uitdagen en stimuleren tot bewegen. De nieuwe gymzaal wordt primair voor het gymonderwijs van de St. Jozefschool en de Nutsschool gebouwd.

In de avonduren en weekenden kunnen ook andere geïnteresseerden, zoals dans- of sportverenigingen, van de locatie gebruikmaken. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor nu al aanmelden bij de gemeente.

Locatie Burmanlaan

De bestaande gymzaal aan de Burmanlaan is vanwege het einde van de technische levensduur in 2017 gesloopt. Voor het gymonderwijs van de twee basisscholen wordt nu busvervoer ingezet. Dit is naast de hoge kosten ook onwenselijk en tijdrovend voor de leerlingen. De nieuw te bouwen sporthal aan de Dr. Mansveltkade op de locatie van De Kieviten vormt, vanwege de te grote afstand tot de basisscholen, geen realistisch alternatief. Het college van B & W stelde om deze redenen voor de nieuwe gymzaal wederom aan de Burmanlaan te realiseren.

Proces

Het college zal de planvoorbereiding en detaillering in samenwerking met alle stakeholders vormgeven en nog dit jaar overgaan tot daadwerkelijke aanbesteding. Ingebruikname van de gymzaal is, bij een succesvolle aanbesteding en afgezien van onvoorziene omstandigheden, al voorzien in 2020. Via onze website en socialmediakanalen houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar gymzaal@wassenaar.nl. Ook sportverenigingen mogen zich via dit e-mailadres aanmelden.

Top