HOME  |  Groot onderhoud Duinrellweg en Storm van ‘s-Gravesandeweg

Groot onderhoud Duinrellweg en Storm van ‘s-Gravesandeweg

Op maandag 7 januari 2019 zijn de werkzaamheden aan de Storm van ’s-Gravesandeweg gestart, waarbij het deel tussen de Van Zuylen van Nijeveltstraat en de Van Wijnbergenlaan wordt afgesloten voor alle verkeer. De werkzaamheden bestaan uit het herstraten van de rijweg, parkeerplaatsen, fietspaden en trottoirs. Bij deze werkzaamheden wordt ook een stuk van de Duinrellweg meegenomen, vanaf de Storm van ’s-Gravesandeweg tot aan de Langstraat. 

Wegafsluiting en omleiding

Tijdens de werkzaamheden zijn de Duinrellweg en de Storm van ’s-Gravesandeweg afgesloten. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid via gele omleidingsborden. De omleidingen kunnen leiden tot extra drukte op andere wegen. De omleidingsroute kunt u downloaden (PDF-document, 409 kB).

Extra verkeersmaatregelen

De werkzaamheden aan de Storm van ’s-Gravesandeweg, waarbij het deel tussen de Van Zuylen van Nijeveltstraat en de Van Wijnbergenlaan is afgesloten voor alle verkeer, hebben geleid tot veel verkeersstremmingen in een groot deel van Wassenaar. De gemeente heeft een aantal omleidingsroutes ingesteld en maatregelen genomen om de doorstroming van het verkeer in goede banen te leiden. Maar deze blijken niet toereikend te zijn. Daarom is er op donderdag 10 januari een integraal spoedberaad geweest tussen het gemeentebestuur, verschillende betrokken ambtenaren, de aannemer, de verkeersregelaars en afgevaardigden van Ondernemend Wassenaar.

Een groot deel van de verkeersgebruikers in Wassenaar tijdens de spits, betreft sluipverkeer dat de A44 in de richting van Den Haag probeert te mijden. Daarom neemt de gemeente een aantal aanvullende noodmaatregelen om verkeer komende vanuit Katwijk te ontmoedigen.

Maatregelen voor sluipverkeer van buiten Wassenaar

Om het sluipverkeer van buiten de gemeente te ontmoedigen, worden er verschillende maatregelen genomen:

 • Als het verkeer vastloopt op de Katwijkseweg richting de Van Zuylen van Nijeveltstraat, dan wordt het verkeer via de Kokshornlaan verdeeld over Wassenaar met behulp van Verkeersregelaars.
 • Als het nodig is, wordt verkeer vanuit de Bollenstreek tijdelijk tegengehouden door verkeersregelaars, totdat het verkeer in Wassenaar weer extra deelnemers aan kan.
 • De werkzaamheden worden bij alle invalswegen van Wassenaar aangegeven door middel van informatieborden.
 • Er komt een bord op de Van Oldenbarneveltweg voor de rotonde Lange Kerkdam, met daarop de tekst: ‘Den Haag rechtdoor’. Hierbij wordt het doorgaande verkeer over de Prinsenweg gestuurd.
 • Er is contact geweest met de gemeente Katwijk. Ook zij gaan hun inwoners wijzen op de werkzaamheden in Wassenaar. Alle berichtgeving vanuit de gemeente Wassenaar wordt ook gedeeld met media in de Bollenstreek.
 • De omleidingen worden aangemeld bij de providers van navigatiesystemen, zodat routes voorlopig niet meer door Wassenaar worden geleid.
 • Er staat vanaf maandag 14 januari voor drie weken tijdelijk een grote verlichte tekstkar op de Provincialeweg, komend uit de gemeente Katwijk, voor de afslag Wassenaarseweg. Hier staat op: ‘Ernstige verkeershinder doorgaand verkeer Wassenaar, Den Haag via N206/ A44’. Tegelijkertijd komt er 25 meter voor de kruising (ook op de N206) een definitief bord met dezelfde mededeling, dat blijft staan tot het einde van de werkzaamheden. (Tijdelijke maatregel geweest).

Maatregelen in Wassenaar zelf

Ook in Wassenaar zelf worden er aanvullende maatregelen genomen:

 • Er staan verkeersregelaars op de twee rotondes aan de Van Oldenbarneveltweg. Verkeer wordt hierbij gedoseerd doorgelaten (om en om vanuit beide richtingen).
 • Op de omleidingsroute worden meer en duidelijkere borden geplaatst.
 • Er is nauw contact met de hulpdiensten over de omleidingsroutes en alternatieve wegen. Deze zijn in goed onderling overleg opgesteld.

De komende tijd wordt de verkeerssituatie in Wassenaar regelmatig geëvalueerd. Daar waar nodig, worden de maatregelen bijgesteld of aangevuld. 

Vagen van weggebruikers

Er zijn twee vragen die veelvuldig door inwoners worden gesteld:

 • Vraag: Waarom kan de Storm van ’s-Gravesandeweg niet gedeeltelijk opengesteld worden voor verkeer?
  Antwoord: Omdat de weg te smal is, is het volgens de arbowet (veiligheid en werkomstandigheden van de wegwerkers) niet toegestaan om de weg gedeeltelijk open te stellen.
 • Vraag: Waarom wordt de Johan de Wittstraat niet weer als tweerichtingsverkeer opengesteld?
  Antwoord: Vorig jaar is er een reconstructie geweest aan de Johan de Wittstraat, waarbij de weg is ingericht als een eenrichtingsweg. Deze is daarom te smal om weer te gebruiken als tweerichtingsweg.

Fasering van de werkzaamheden

De werkzaamheden starten op maandag 7 januari 2019. De werkzaamheden worden uitgevoerd in fases, waarbij er steeds een ander deel van de weg opengebroken zal zijn. Naar verwachting zijn de werkzaamheden medio juni 2019 afgerond. Door slechte weersomstandigheden kan deze planning veranderen. Bekijk de fasering van de werkzaamheden:


Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Documenten

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, stuur dan een e-mail naar storm@wassenaar.nl.

Top