HOME  |  Groene zone

Groene zone

Online informatieavonden Groene Zone terug te kijken

Op maandag 21 september 2020 vond de tweede online informatiebijeenkomst plaats over de Groene Zone. Op die avond koppelden we terug welke reacties we hebben ontvangen op de Nota van Uitgangspunten en wat de gemeente hiermee doet. De Nota van Uitgangspunten geeft de kaders mee voor de herinrichting van dit bijzondere gebied. Het gaat om het Wassenaarse deel van het voormalige vliegkamp Valkenburg. Hieronder vindt u de presentatie en het verslag van 21 september. Als volgende stap wordt de komende maanden een Nota van Beantwoording opgesteld, die samen met de aangepaste Nota van Uitgangspunten aan de raad wordt aangeboden.

Meer informatie

Heeft u vragen? Of wilt u via de mail op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de Groene Zone? Stuur dan een mail met een verzoek hiervoor naar Fred Lansbergen via groenezone@wassenaar.nl. Uw email-gegevens gebruiken we, volgens de regels van de privacywetgeving, alleen voor het geven van informatie over de Groene Zone.

Documenten

 

Top