HOME  |  Global Goals

Global Goals

In 2015 heeft de VN, onder de naam Global Goals, zeventien ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Om zo van de wereld een betere plek te maken in 2030. De gemeente Wassenaar is sinds 2019 een Global Goals gemeente. Door samen te werken aan de Global Goals dragen we bij aan de doelstellingen van een duurzaam en toekomstbestendig Wassenaar 2030.

De doelen (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn gericht op vooruitgang voor mondiale samenwerking, mensen, onze planeet, vrede, welvaart en veiligheid. Een belangrijk doel is het beëindigen van extreme armoede in de wereld. Daarnaast zijn er doelen over duurzame energie, klimaatverandering, minder ongelijkheid, gezondheid, schoon drinkwater en onderwijs en schoon drinkwater.

Wethouder Lia de Ridder: ‘Met het programma op weg naar Wassenaar 2030 dragen we als gemeente ook bij aan de door de VN vastgestelde duurzame ontwikkelingsdoelen. Samen met onze inwoners werken we aan een veilig, groen en internationaal dorp dat in beweging is, waarbij we bouwen aan een solide basis, dat duurzaam en toekomstbestendig is, waar we denken in mogelijkheden en waar iedereen meedoet. Ik ben oprecht trots op De Groene Meent, die het initiatief heeft genomen om alle Wassenaarse inwoners en ondernemers die een bijdrage leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in beeld te brengen. Op die manier vraag je je af “En aan welke doelen draag ik eigenlijk bij?” Dat zijn er misschien wel meer dan je denkt!’  

                 

Top