HOME  |  Gemeenterubriek 2020

Gemeenterubriek 2020

De gemeenterubriek verschijnt wekelijks in huis-aan-huisblad De Wassenaarse Krant. In deze rubriek worden raads- en commissievergaderingen aangekondigd en de bijbehorende agenda's gepubliceerd. Daarnaast bevat de gemeenterubriek, als extra dienstverlening, een kort overzicht van de op internet in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant geplaatste officiële berichten van de gemeente. Onderstaand kunt u de rubriek vanaf 2020 per week terugkijken.
(N.B. in week 1 is er geen gemeenterubriek verschenen in de Wassenaarse Krant.)

Te downloaden:

Top