HOME  |  Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op woensdag 21 maart 2018 zijn er 2 stemmingen. Afhankelijk van uw nationaliteit kan het zijn dat u alleen een oproep heeft ontvangen voor de verkiezing van de leden van de raad. Bent u voor beide stemmingen kiesgerechtigd dan heeft u twee stempassen ontvangen. Eén voor de verkiezing van de leden van de raad en één voor het referendum. Wilt u voor beide stemmingen uw stem uitbrengen dan moet u beide stempassen meebrengen naar het stembureau. In de gemeente Wassenaar kunt u in elk stembureau stemmen. Op de stempas staat het adres van het dichtstbijzijnde stembureau. Als u gaat stemmen dan moet u naast uw stempas(sen) ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Voor deze stemmingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen!

Stemmen met een stempas én identiteitsbewijs

Om een stem uit te kunnen brengen worden alle kiesgerechtigde inwoners opgeroepen. Uw stempas wordt op of kort na  2 maart 2018  bezorgd.
De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Mocht u een stempas kwijtraken dan kunt u, uiterlijk dinsdag 20 maart 2018 tot 12.00 uur, een vervangende stempas aanvragen op het gemeentekantoor bij het team Verkiezingen. Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas. Neem bij het stemmen naast uw stempas(sen) ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze stemmingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Waar kunt u stemmen

Omdat u met een stempas overal binnen de gemeente mag stemmen vindt u hieronder een overzicht van de locaties waar een stembureau is gevestigd:

 1. Raadhuislaan 22, Raadhuis “De Paauw”
 2. Bloemcamplaan 52, schoolgebouw
 3. Charlottestraat 5, buurtcentrum
 4. Van Ommerenpark 200, woonzorgcentrum
 5. Poortlaan 20, SWZ “Willibrord”
 6. Van Zuylen van Nijeveltstraat 313, “Sophiekehuis”
 7. Langstraat 40, Bibliotheek
 8. Middelweg 33, schoolgebouw
 9. Deijlerweg 208, verpleegtehuis “Duinstede”
 10. Gebouw “Sion”, ingang Parklaan
 11. Johan de Wittstraat 45, gemeentekantoor
 12. Dr. Mansveltkade 1, Sporthal Wassenaar
 13. Van Polanenpark 105, buurtcentrum
 14. Van Polanenpark 105, buurtcentrum
 15. Buurtweg 16, schoolgebouw, ingang Oranjelaan

U kunt ook de digitale kaart met een overzicht van de stemlokalen bekijken.

De stemlokalen genoemd onder nummer 1, 4, 6, 7, 9 en 11 zijn toegankelijk voor mindervaliden. Alle stembureaus zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Niet zelf stemmen

Wanneer u niet zelf gaat stemmen zijn er twee manieren om toch uw stem uit te brengen.

Volmacht via achterzijde van de stempas

Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde moet in Wassenaar wonen en zelf ook een stempas voor deze stemming hebben ontvangen. Wilt u een andere kiezer voor beide stemmingen machtigen dan moet u op beide stempassen de achterzijde invullen. De kiezer die voor u gaat stemmen moet dan zelf ook voor beide stemmingen gaan stemmen. Van belang is dat de gemachtigde per stemming niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtsstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van deze machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Voor deze stemmingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Schriftelijke volmacht

Voor het referendum kunt u ook iemand machtigen die niet in de gemeente Wassenaar woont maar wel een stempas heeft ontvangen voor deze stemming. De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij het team Verkiezingen van de gemeente Wassenaar of downloaden. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtsbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien. De schriftelijke volmacht kunt u ook gebruiken om iemand te machtigen die voor de gemeenteraad mag stemmen in Wassenaar. Dit kan nuttig zijn wanneer u niet in staat bent om de achterzijde van de stempas in te vullen.

Stemmen met een kiezerspas / u wilt gaan stemmen in een andere gemeente (alleen voor het referendum)

Als u voor het referendum in een andere gemeente wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt u verkrijgen door met de stempas van het referendum naar het gemeentekantoor te gaan. Daar wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas. Met een kiezerspas voor het referendum kunt u dan gaan stemmen in elk willekeurig stembureau binnen Nederland. Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan tot uiterlijk dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur.
U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij het team Verkiezingen of downloaden. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas van het referendum moet u bijvoegen. U ontvangt daarna een kiezerspas voor alleen deze stemming.

Informatie

De lijsten met kandidaten die deelnemen aan de verkiezingen worden op 8 maart 2018 bezorgd. Voor slechtzienden is er op de verkiezingsdag, in ieder stemlokaal, een in zeer groot lettertype kandidatenlijst en een loupe aanwezig. Voor blinden is er op het gemeentekantoor een in braille uitgevoerde kandidatenlijst beschikbaar. Op het gemeentekantoor, bij team Verkiezingen kunt u alle informatie verkrijgen met betrekking tot deze stemmingen. Het bezoekadres is Johan de Wittstraat 45, 2242 LV Wassenaar. Het team verkiezingen is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur. Telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14 070. Het e-mailadres is verkiezingen@wassenaar.nl.

Avondopenstelling vervalt

Op de verkiezingsdag, woensdag 21 maart 2018, is het Klant Contact Centrum geopend tot 16.00 uur. De avondopenstelling komt op de verkiezingsdag te vervallen.

Kandidatenlijsten

De kandidatenlijsten zijn bekend. De lijsten kunt u downloaden (PDF-document 329 kB).

Top