HOME  |  Evaluatie rijrichting Johan de Wittstraat

Evaluatie rijrichting Johan de Wittstraat

De gemeente Wassenaar evalueert op dit moment de rijrichting van het eenrichtingsverkeer in de Johan de Wittstraat.
Tot zondag 17 februari konden inwoners een enquête invullen. Deze resultaten worden nu bekeken. 

Aanleiding

In het Centrum-verkeersplan van Wassenaar is besloten om bij de herinrichting van de Johan de Wittstraat éénrichtingsverkeer in te voeren. Dit in verband met de beschikbare wegbreedte en de grote hoeveelheid schoolgaande kinderen die hier fietsen. Daarbij moest een keuze worden gemaakt voor een rijrichting. Beide rijrichtingen hebben voor- en nadelen.

Na uitvoerig beraad is aanvankelijk gekozen voor de rijrichting van noord naar zuid (vanaf de Van Zuylen van Nijeveltstraat richting de Lange Kerkdam).Toch is er een tweedeling ontstaan in Wassenaar over de gemaakte keuze in de rijrichting. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten de rijrichting tijdelijk om te draaien, van zuid naar noord (vanaf de Lange Kerkdam richting de Van Zuylen van Nijeveltstraat). Op basis van de ervaringen en metingen van beide rijrichtingen wordt vervolgens een definitieve keuze gemaakt.

Definitieve keuze

De resultaten van de enquête, inclusief eventuele aanvullende suggesties van uw kant, worden samen met de resultaten van verkeerstellingen en gegevens over bezoekersaantallen verwerkt in een zorgvuldig afgewogen advies over een definitieve keuze voor een rijrichting.

Wij stellen uw mening en medewerking zeer op prijs.

Top