HOME  |  Global Goals  |  De Groene Meent

De Groene Meent

Een inwonersinitiatief in Wassenaar


‘Gemeenschappelijk belang gaat voor individueel belang’

De Meent, dat was vroeger die gemeenschappelijke weide waar elk gezin in het dorp twee geiten neerzette om te grazen, zodat er melk was om te drinken. En toen kwam de groei-economie: iemand zette er 4 geiten neer, en de buurman dacht: ‘Dat kan ik ook.’ En ineens was het gras op. En was er ook geen melk meer. Het inwonersinitiatief is genoemd naar die Meent. Deze enthousiaste en daadkrachtige inwoners houden onze Meent, en daarmee bedoelen ze de aarde, graag groen. Dat doen zij door in Wassenaar activiteiten te organiseren die daaraan bijdragen.

Duurzaam Doen

De vrijwilligers van de Groene Meent zien duurzaam doen als hun opdracht.  Voor zichzelf, maar voor iedereen in Wassenaar. Alle individuen, of je nu in Wassenaar werkt of woont.  Duurzaam handelen betekent dat je je bewust bent van de rijkdom van Wassenaar – en ook van de aarde-
en dat je vanuit dit bewustzijn bedenkt dat deze rijkdom alleen blijft als we er spaarzaam mee
om gaan. Dit hopen we over te brengen door lokaal, in Wassenaar, activiteiten te organiseren die aanzetten tot duurzaam doen.

Circulariteit

In het logo van De Groene Meent staat een cirkel. Die cirkel staat voor circulariteit: laten we grondstoffen niet verspillen, maar steeds hergebruiken. Ook binnen Wassenaar kunnen we veel spullen hergebruiken. Maar de cirkel staat ook voor wat anders: Duurzaam doen leidt tot zichtbaarheid. Zichtbaarheid leidt tot samenwerking, samenwerking leidt tot meer bewustwording. En bewustwording leidt weer meer tot duurzaam doen. Dus we hopen een cirkel te creëren waarbij iedereen in Wassenaar aansluit en zich op een andere manier tot onze planeet gaat verhouden.

Wassenaar4GlobalGoals

En dat cirkeltje met al die kleuren? Die staat voor alle Global Goals. De Groene Meent gebruikt deze Duurzame Doelen graag als leidraad voor hun handelen en de samenwerking met andere organisaties in Wassenaar. Een van de initiatieven waar ook de gemeente Wassenaar heel trots op is, is de ontwikkeling van de website http://wassenaar4globalgoals.nl. Deze website geeft uitleg over de Global Goals en meer informatie over de lokale personen en organisaties die aan deze goals werken. De Groene Meent vult deze website graag met nog meer Wassenaarse initiatieven en activiteiten, want er is de komende 10 jaar nog veel te doen. En daar kan iedereen aan bijdragen. Op de website worden de maatschappelijke initiatieven rondom de Global Goals met elkaar verbonden, zodat Wassenaarders elkaar kunnen versterken. Zo creëren we samen een dorp in beweging rondom de Global Goals.

Top