HOME  |  Contactgegevens

Contactgegevens

Online 24/7 zaken regelen met de gemeente

Bij gemeente Wassenaar kunt u een groot aantal producten en diensten zelf online 24/7 aanvragen. Van deze producten en diensten hebben wij een overzicht voor u gemaakt. Ook kunt u een melding doorgeven of het contactformulier invullen.

Op afspraak langskomen of vrije inloop

De gemeente is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Op woensdag zijn wij geopend tot 20.00 uur ’s avonds. Ons bezoekadres is Johan de Wittstraat 45, 2242 LV Wassenaar.

Van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur kunt u bij de gemeente terecht zonder afspraak. Dit kan voor een beperkt aantal producten en diensten. Bekijk voor welke producten en diensten u geen afspraak nodig heeft

Wilt u op een andere tijd langskomen, maak dan een afspraak. Uw afspraak kunt u digitaal of telefonisch maken. Bel hiervoor naar 14 070.

U kunt ons op de volgende manieren bereiken

Email via gemeente@wassenaar.nl
Telefonisch via 14 070
WhatsApp via 06 - 15 82 13 96
Vanuit het buitenland +31 88 65 49 222
Fax via 070 - 511 45 51

Voor calamiteiten buiten kantooruren en in het weekend kunt u bellen naar 0900 - 88 44. Dit is het algemene nummer van de politie. De politie bepaalt met welke instantie u wordt doorverbonden.

Volg ons

Op en op

Liever schriftelijk?

Gemeente Wassenaar
Postbus 499
2240 AL Wassenaar

Melding 

Een melding openbare ruimte doorgeven? Bijvoorbeeld over een kapotte stoeptegel?
gebruik de MijnGemeenteApp. Deze is te downloaden Google Play Store of App Store.

Financiële gegevens

IBAN nr. NL16BNGH0285009249

De sociale diensten zitten in Leidschendam-Voorburg

Voor vragen op het gebied van werk en inkomen terecht kunt u terecht bij het Servicecentrum van de gemeente Leidschendam-Voorburg, Koningin Wilhelminalaan 2 in Leidschendam. Dit kan alleen op afspraak. U kunt ook bellen naar 14070 (optie 2: gemeente Leidschendam-Voorburg).

U heeft hulp of ondersteuning nodig

Iedereen in de gemeente Wassenaar doet mee. Daarom willen we er met elkaar voor zorgen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en meedoen in de samenleving. Soms lukt dat niet meer. Heeft u of uw naaste hulp of ondersteuning nodig? Neem dan contact op met het Loket Welzijn, Werk en Zorg (Loket WWZ) of met de gemeente.

U kunt bij het Loket WWZ terecht met vragen over:
Opvoeden en opgroeien – Mantelzorg – Geldzaken - Vrije tijd – Vrijwilligerswerk – Meedoen – Ontmoeten – Vitaliteit - Ruzie en geweld - Huwelijk en relatie - Verlies en rouw - Hulp thuis – Activiteiten – Burgerinitiatieven – Cursussen – Buurtwerk – Vervoer
Uw vraagt wordt direct beantwoord of u wordt in contact gebracht met de juiste persoon om u verder te helpen.

Contactgegevens en bereikbaarheid Loket WWZ
Het telefonisch loket is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00-17.00 uur op telefoonnummer 088 – 654 93 80. Of per e-mail: wwz@wassenaar.nl.

U kunt bij de gemeente terecht met vragen over:
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) - Ondersteuning bij uw huishouden – Individuele begeleiding bij bijvoorbeeld beginnende dementie, gedragsproblemen, psychiatrische problematiek of een verstandelijke beperking – Dagbesteding - Aanpassen van uw woning - Verplaatsen in en om de woning - Lokaal en regionaal reizen

Meer informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Contactgegevens en bereikbaarheid Wmo-loket
U kunt de Wmo-consulenten van de gemeente bereiken op werkdagen van 8.30 - 12.00 uur op telefoonnummer 088 - 65 49 544. Of per e-mail: welzijnwerkenzorg@wassenaar.nl. Of meld uw vraag direct via het meldingsformulier.

Top