HOME  |  Burgernet en buurtpreventie

Burgernet en buurtpreventie

Burgernet

Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te vergroten.

Deelnemers uit de buurt krijgen van de politie een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar een persoon of voertuig. Zodra deelnemers de persoon of het voertuig zien dat voldoet aan het signalement, bellen ze via het gratis Burgernetnummer 0800-0011 direct met de meldkamercentralist van de politie. Burgernet wordt slechts ingezet bij dringende zaken waarbij een duidelijke signalement beschikbaar is. Denk bijvoorbeeld aan: diefstal, inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving of een vermist persoon. Naast de spraak- of sms-berichten hebben deelnemers ook de mogelijkheid om mails en nieuwsbrieven te ontvangen over de veiligheid in de omgeving.

Elke inwoner van 16 jaar of ouder van een deelnemende gemeente kan zich via www.burgernet.nl aanmelden voor Burgernet. Je kunt ook vanaf je werkadres deelnemen.

WhatsApp-Buurtpreventie

Een WhatsApp-Buurtpreventiegroep in uw buurt. Overal in Nederland maken steeds meer inwoners gebruik van een WhatsApp-groep om hun buurt of wijk veiliger te maken. Ook in Wassenaar zijn al verschillende groepen actief. Met de groepschat functie van WhatsApp kunnen buurtbewoners elkaar namelijk attent maken op zaken die spelen in de buurt. Ze kunnen samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij de politie. De gemeente en de politie juichen het initiatief van een WhatsApp-groep van harte toe omdat buurtbewoners extra ogen en oren zijn in de wijk.

Wat is een WhatsApp-groep?

WhatsApp is een applicatie die u kunt downloaden op uw smartphone. In WhatsApp kunt u met de groepschat functie meerdere personen tegelijkertijd een bericht sturen wanneer u een WhatsApp-groep aanmaakt of deel uitmaakt van een groep.

Wervings- en promotiemateriaal

De gemeente ondersteunt u graag bij werving van deelnemers, bijvoorbeeld met een wervingsflyer. Neemt u hiervoor contact op met de gemeente via ‘maak een melding’.

U kunt via e-mail speciale WhatsApp-stickers voor raam/deur/brievenbus aanvragen. Deze kunt u verspreiden onder de deelnemers van uw groep. Zo laat u gezamenlijk zien dat uw buurt alert is op verdachte situaties. Daarnaast zal de gemeente bekijken of er met een (verkeers)bord aandacht gevestigd kan worden op WhatsAppbuurtpreventie in uw buurt.

Laat uw wijkagent weten dat u een WhatsApp-groep heeft in uw buurt. Op www.politie.nl vindt u gegevens van de wijkagenten. Wijkagenten zitten niet in WhatsApp-groepen: bij verdachte situaties belt u de politie via 1-1-2. De wijkagent kan wel andere buurtbewoners wijzen op uw initiatief. U kunt naast de wijkagent en de gemeente ook andere partners in uw wijk/buurt op de hoogte brengen van uw WhatsApp-groep (denk hierbij bijvoorbeeld aan uw woningcorporatie of buurtvereniging).

Voor veel meer informatie over het doel van WhatsApp groepen, spelregels en praktische tips kunt u bijvoorbeeld terecht op de volgende internetpagina’s:

Maak deel uit van het netwerk van buurtbewoners, politie Wassenaar en het operationeel centrum van de politie!

Politie Wassenaar start in samenwerking met gemeente Wassenaar met het project “Heterdaad”.

Bij project “Heterdaad” gaat politie Wassenaar en het operationeel centrum van de politie, in samenwerking met de buurtbewoners, gebruikmaken van WhatsAppbuurtpreventiegroepen voor het oplossen van verdachte situaties en heterdaadsituaties. Het operationeel centrum van de politie verstuurt informatie bij verdachte situaties en heterdaadsituaties naar beheerders van WhatsAppbuurtpreventiegroepen. De beheerders verspreiden de berichten vervolgens binnen hun groep. Op die manier werken de gemeente, politie én Wassenaarders intensief samen om de gemeente zo veilig mogelijk te houden. Op deze wijze is er een intensieve samenwerking op het gebied van veiligheid binnen de gemeente Wassenaar.

De politie verstuurt berichten naar de beheerders bij verdachte situaties en de volgende heterdaadsituaties:

  • Verdachte personen/voertuigen in de buurt;
  • Vermiste personen (geen huisdieren);
  • Diefstal of inbraak;
  • Vormen van geweldpleging zoals: beroving, bedreiging en mishandeling;
  • Doorrijden na een aanrijding;
  • Medische noodsituaties, EHBO, reanimatie / AED verzoeken.

Informatieavond 27 mei

Graag willen wij de volgende buurtbewoners uitnodigen voor een informatieavond op maandag 27 mei 2019 om 19:30 uur op het politiebureau te Wassenaar, Hofcampweg 102.

  • Bestaande beheerders van WhatsAppbuurtpreventiegroepen in de gemeente Wassenaar;
  • Buurtbewoners die een WhatsAppbuurtpreventiegroep willen opstarten in een wijk waar momenteel geen WhatsAppbuurtpreventiegroep actief is.

Op de informatieavond wordt er informatie gegeven over het project Heterdaad en het opzetten van een WhatsAppbuurtpreventiegroep. Daarnaast worden er preventietips gegeven om een woninginbraak te voorkomen. Na afloop is er gelegenheid om in gesprek te gaan met de wijkagenten.

Aanmelden voor deze informatieavond kan door uw naam en adres te sturen naar Michael.aanhane@politie.nl
Uw gegevens worden alleen voor deze avond gebruikt en daarna vernietigd.

Per WhatsAppbuurtpreventiegroep kunnen twee beheerders zich aanmelden voor de informatieavond. Wij hopen u dan te zien!

Namens de politie en gemeente Wassenaar

Top