HOME  |  Bouwlocatie Valkenburg: ruimte voor alle belangen

Bouwlocatie Valkenburg: ruimte voor alle belangen

Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) hebben een Masterplan gemaakt voor de bouw van 5000 woningen op voormalig vliegveld Valkenburg. Dit is een bedreiging voor de groene verbindingszone tussen Katwijk en Wassenaar: de laatste open plek die het strand nog met het Groene Hart verbindt. De gemeente Wassenaar wil deze unieke plek openhouden en beschermen tegen de oprukkende bebouwing. Wassenaar pleit daarom voor een onbebouwde strook van minimaal 1,5 kilometer breed.

Film Duin Horst & Weide Ruimte om te ademen


Klik op de afbeelding om de video te starten.

Het gebied tussen Katwijk en Wassenaar is een voormalige Rijksbufferzone en maakt deel uit van Nationaal Park Hollandse Duinen en Duin Horst & Weide, de groene achtertuin van de Randstad. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Daarom wil Wassenaar samen met Katwijk komen tot een evenwichtig plan, dat onze regio in alle opzichten versterkt. Regionale woningbouw, ruimte voor innovatieve werkgelegenheid en versterking van natuur en recreatie. Deze zaken moeten op Vliegkamp Valkenburg samenkomen.

Integrale Ruimtelijke Verkenning

De eerste stap die Katwijk en Wassenaar gezet hebben voor een gezamenlijk plan is een Integrale Ruimtelijke Verkenning (IRV). Deze verkenning omvat het totale gebied tussen de duinen en de A44 en tussen de Oude Rijn en de noordrand van Wassenaar. In opdracht van beide gemeenten hebben de bureaus Bosch&Slabbers en Strootman Landschapsarchitecten advies gegeven voor een ruimtelijke hoofdstructuur van het gebied. De verkenning laat zien dat een combinatie van een locatie voor Unmanned Valley, 5000 woningen én een robuuste groene zone van 1500 meter ruimtelijk heel goed mogelijk is. Doel is meer samenhang te brengen tussen de toekomstige woonwijk en de omliggende landschappen. Zo willen we de kwaliteit van het hele gebied verhogen. Regionale en lokale doelstellingen op het gebied van woningbouw, economie, natuur en recreatie en sociale samenhang kunnen op basis van deze Verkenning gerealiseerd worden. Het advies van de bureaus staat in het rapport ‘Integrale Ruimtelijke Verkenning, gebied tussen Katwijk en Wassenaar’ (PDF-document 6,87 MB).

Hoe verder?

De IRV wordt als basis gebruikt voor de uitwerking van de deelgebieden, waaronder de Noordrand van Wassenaar. Op dit moment worden de financiële en ruimtelijke gevolgen van de IRV verder onderzocht. Ook is verder onderzoek nodig naar de technische haalbaarheid van het IRV. Als dit heeft plaatsgevonden, kunnen Wassenaar en Katwijk komen tot afronding van de afspraken. Dit gebeurt naar verwachting in juni 2018. Daarna gaan Wassenaar en Katwijk aan de slag met verschillende gebiedsuitwerkingen. Dit gebeurt in samenspraak met de belanghebbenden.

Documenten

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente via telefoonnummer 14 070.
Pers kan contact opnemen via communicatie@werkorganisatieduivenvoorde.nl.

Top