HOME  |  Begroting en rekening

Begroting en rekening

Op deze pagina vindt u alle relevante documenten die te maken hebben met de financiën van de gemeente Wassenaar.

Programmabegroting

In de programmabegroting staat een overzicht van de begrote inkomsten en uitgaven van de gemeente en het programma voor de komende 3 jaar. Ook werkt het college van B&W de belangrijkste politieke thema’s uit in de programmabegroting.

Download de programmabegroting 2018 (PDF-document 4,4 MB).
Het college leidt de begroting in. Download de inleiding (PDF-document 5 MB).
Of bekijk de begrotingsapp 2018.

Ook kunt u in de Infographic in één oogopslag de begroting van 2018 zien.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten (PDF-document 142 kB).


Kadernota

De gemeenteraad stelt met de kadernota de financiële kaders voor de komende jaren vast en deze vormt daarmee het uitgangspunt voor de begroting.

Programmarekening

In de programmarekening legt de gemeente verantwoording af over de uitvoering van de programmabegroting. Een programmarekening wordt ook wel een jaarrekening genoemd.

Voorjaars- en najaarsnota

De voorjaars- en najaarsnota geven de stand van zaken weer gedurende het jaar over de doelstellingen die in de programmabegroting en de kadernota staan.

Top