HOME  |  Afval: Op weg naar een groene toekomst

Afval: Op weg naar een groene toekomst

We zijn trots op Wassenaar als groene gemeente. Om ook onze kinderen een groene toekomst te bieden, is het belangrijk onze omgeving te koesteren. De waarheid is simpel: willen we het leven op aarde in stand houden, dan moeten we in actie komen. Afvalscheiding is daarvan een voorbeeld. Afval is de grondstof van de toekomst.

Afval verdwijnt nu vaak op de afvalberg. We gooien letterlijk onze grondstoffen weg.  Bovendien zijn wij mensen gewoontedieren en willen we onze manier van leven niet radicaal aanpassen. Gelukkig hoeft dat ook helemaal niet. Met een paar kleine aanpassingen kunt u al een grote bijdrage leveren.

Wat kan ik doen?

Lever uw afval zoveel mogelijk gescheiden aan. Maar heeft bronscheiding (dus thuis afval scheiden) dan wel zin? Jazeker! Als inwoners afval thuis scheiden, worden GFT, etensresten en papier goed gescheiden. Lang niet alle soorten afval kunnen bij nascheiding uit elkaar worden gehaald. Plastic verpakkingen, blik en lege drinkpakken worden bij nascheiding uit het restafval gehaald. Andere waardevolle afvalstromen zoals GFT, textiel en papier/karton gaan verloren. Het afval dat inwoners scheiden, is ook beter te recyclen. Daarnaast is een scheidingsinstallatie een duurdere oplossing dan afval scheiden aan huis via containers. Als u daarbij optelt dat de overheid de belasting op het verbranden van restafval telkens verhoogt, is afval scheiden slim voor milieu èn portemonnee.

Met gemak in de juiste afvalbak

Het lijkt simpel ‘afval scheiden’, maar toch kunnen we ons voorstellen dat er vragen zijn. Mag de deksel van uw appelmoespot bijvoorbeeld in de glasbak? Mogen etensresten nu in de GFT-container? Het antwoord op beide vragen is ‘ja’. Op de website van Avalex vindt u meer informatie over afvalscheiding en welke producten in welke bak horen. Ook leest u wat er met het afval gebeurt als grondstof voor nieuwe producten. Bij de Wassenaarse Krant heeft de gemeente Wassenaar verder een sticker meegestuurd (Wat hoort waar?), handig voor op uw container of in de meterkast.

Meer informatie

  • Op www.eigenwijsafval.nl kunt u al uw vragen over afval scheiden aan Avalex kwijt.
  • Vul op www.avalex.nl/kalender uw postcode en huisnummer in, dan ziet u waar u afval kunt heenbrengen of wanneer het bij u thuis wordt opgehaald. 
  • Bent u al een doorgewinterde afvalscheider? Test dan uw kennis met de afvalquiz!
  • Op de website is al veel informatie over afvalinzameling te vinden.

Top