HOME  |  Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein

Vanaf 2015 is de gemeente Wassenaar verantwoordelijk voor de taken op het gebied van Jeugd, Werk en Zorg. Dit brengt veel veranderingen met zich mee, zoals nieuwe wet- en regelgeving. Om zo goed mogelijk invulling te geven aan de nieuwe ontwikkelingen heeft het college van burgemeester en wethouders in februari 2015 de Adviesraad Sociaal Domein benoemd. Het doel van de Adviesraad Sociaal Domein is het college en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd advies te geven over alle onderwerpen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en arbeidsparticipatie.

Vergaderingen

Jaarverslagen

Adviezen

Contact

Bekijk voor meer informatie de website van de Adviesraad of stuur een e-mail naar info@asdwassenaar.nl.

Top