HOME  |  Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert de gemeente Wassenaar op het gebied van Jeugd, Werk en Zorg.

De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en arbeidsparticipatie. Dit brengt veel veranderingen met zich mee, zoals nieuwe wet- en regelgeving. De ASD is in februari 2015 ingesteld door het college van Burgemeester en Wethouders en adviseert het college en gemeenteraad gevraagd en ongevraagd over deze onderwerpen. 

Contact

Bekijk voor meer informatie de website van de Adviesraad of stuur een e-mail naar info@asdwassenaar.nl.

Vergaderingen

Jaarverslagen

Adviezen

Top