HOME  |  Actuele projecten

Actuele projecten

Lokale Energie Strategie Wassenaar

We staan aan het begin van een ingrijpende verandering die we de energietransitie noemen. In de energietransitie verschuiven we ons energieverbruik op basis van fossiele brandstoffen naar een basis van duurzame hernieuwbare bronnen. Lees meer over de Lokale Energie Strategie Wassenaar.

Sporthal Dr. Mansveltkade

De gemeenteraad heeft op 16 juli in grote meerderheid ingestemd met de realisatie van een nieuwe sporthal aan de Dr. Mansveltkade. De nieuwe sporthal moet voor een breed scala aan sporten faciliteiten bieden. Lees meer over het project

Landgoedbeheer

De gemeente voert de komende tijd onderhoud uit aan haar buitenplaatsen en de bijbehorende parken. Doel van het onderhoud is om de historische structuren weer zichtbaar en beleefbaar te maken voor de bezoekers. En natuurlijk om de parken ‘gezond’ te houden. Lees meer over de werkzaamheden.

Herontwikkeling ANWB-terrein

Het ANWB-terrein aan de Wassenaarseweg wordt herontwikkeld. De gemeenten Wassenaar en Den Haag hebben samen met de ANWB bekeken onder welke voorwaarden herontwikkeling tot stand kan komen. Lees meer over de herontwikkeling.

Waalsdorperlaan en Buurtweg

De Waalsdorperlaan en de Buurtweg zijn toe aan groot onderhoud. De wegen krijgen een nieuwe fundering en deklaag en worden ingericht als 30 km/uur gebied. Lees meer over de werkzaamheden en de planning.

Werkzaamheden Prinsenwijk

In het tweede kwartaal van 2019 voert de gemeente werkzaamheden uit in de Prinsenwijk. Lees meer over de werkzaamheden.

Restauratie De Paauw

Buitenplaats De Paauw wordt opgeknapt en in ere hersteld. Lees hier meer over de werkwijze en het proces. Meer informatie over de restauratie.

Dorpshaven Wassenaar

De Dorpshaven moet een plek aan het water worden waar Wassenaarders én bezoekers graag hun tijd doorbrengen. Het is mooi als het havengebied, het centrum en het gebied rondom het Stadhoudersplein, elkaar straks versterken. Lees meer over de Dorpshaven.

Bouwlocatie Valkenburg

De gemeente Wassenaar de groene verbindingszone tussen Katwijk en Wassenaar openhouden en beschermen tegen de oprukkende bebouwing. Wassenaar pleit daarom voor een onbebouwde strook van minimaal 1,5 kilometer breed. Meer informatie over bouwlocatie Valkenburg.

Gymzaal Burmanlaan

De gemeenteraad heeft op 16 juli in grote meerderheid ingestemd met de bouw van een gymzaal aan de Burmanlaan. Lees meer over dit project.

Evaluatie rijrichting Johan de Wittstraat

De gemeente Wassenaar evalueert op dit moment de rijrichting van het eenrichtingsverkeer in de Johan de Wittstraat. Lees meer over de rijrichting.

Opknappen Mariaplein

Dit voorjaar gaat de gemeente het Mariaplein opknappen. Lees meer over de werkzaamheden en de planning.

Rijnlandroute

Aannemerscombinatie Comol5 legt het eerste projectdeel van de RijnlandRoute aan. Lees meer over de Rijnlandroute.

Top