HOME  |  Actuele projecten

Actuele projecten

Coronavirus

Op deze pagina vindt u informatie rondom het coronavirus en de maatregelen van de Rijksoverheid en de gemeente op een rij. Ook leest u hier het laatste nieuws. Meer informatie over het coronavirus. 

Cultureel erfgoed

De gemeenten Katwijk en Wassenaar hebben een Integrale Ruimtelijke Verkenning (IRV) opgesteld voor het gebied tussen de A44 en de duinen en tussen de provinciale weg N206 en de noordrand van Wassenaar. In dit gebied wordt binnenkort een nieuwe route onthuld: de herinneringsroute vliegveld Valkenburg. Lees meer over het project Cultureel erfgoed.

Werkzaamheden Prinsenwijk

In het tweede kwartaal van 2019 voert de gemeente werkzaamheden uit in de Prinsenwijk. Lees meer over de werkzaamheden.

Bouwlocatie Valkenburg

De gemeente Wassenaar de groene verbindingszone tussen Katwijk en Wassenaar openhouden en beschermen tegen de oprukkende bebouwing. Wassenaar pleit daarom voor een onbebouwde strook van minimaal 1,5 kilometer breed. Meer informatie over bouwlocatie Valkenburg.

Sporthal Dr. Mansveltkade

De gemeenteraad heeft op 16 juli in grote meerderheid ingestemd met de realisatie van een nieuwe sporthal aan de Dr. Mansveltkade. De nieuwe sporthal moet voor een breed scala aan sporten faciliteiten bieden. Lees meer over het project

Evaluatie rijrichting Johan de Wittstraat

De gemeente Wassenaar evalueert op dit moment de rijrichting van het eenrichtingsverkeer in de Johan de Wittstraat. Lees meer over de rijrichting.

Lokale Energie Strategie Wassenaar

We staan aan het begin van een ingrijpende verandering die we de energietransitie noemen. In de energietransitie verschuiven we ons energieverbruik op basis van fossiele brandstoffen naar een basis van duurzame hernieuwbare bronnen. Lees meer over de Lokale Energie Strategie Wassenaar.

Raaphorstlaan

Op maandag 6 juli 2020 starten de werkzaamheden voor het vervangen van de riolering in de Raaphorslaan tussen het Eikendael en de Eikenhorstlaan. Lees meer over de werkzaamheden.

Restauratie De Paauw

Buitenplaats De Paauw wordt opgeknapt en in ere hersteld. Lees hier meer over de werkwijze en het proces. Meer informatie over de restauratie.

Herontwikkeling ANWB-terrein

Het ANWB-terrein aan de Wassenaarseweg wordt herontwikkeld. De gemeenten Wassenaar en Den Haag hebben samen met de ANWB bekeken onder welke voorwaarden herontwikkeling tot stand kan komen. Lees meer over de herontwikkeling.

Landgoedbeheer

De gemeente voert de komende tijd onderhoud uit aan haar buitenplaatsen en de bijbehorende parken. Doel van het onderhoud is om de historische structuren weer zichtbaar en beleefbaar te maken voor de bezoekers. En natuurlijk om de parken ‘gezond’ te houden. Lees meer over de werkzaamheden.

Rijnlandroute

Aannemerscombinatie Comol5 legt het eerste projectdeel van de RijnlandRoute aan. Lees meer over de Rijnlandroute.

Herontwikkeling Warenar

Begin dit jaar heeft de raad besloten om het theater en dorpshuisfunctie op een duurzame wijze te behouden. Inmiddels is het project opgestart. Meer informatie
 

Werkzaamheden Achterweg

Op maandag 13 juli starten de bestratingswerkzaamheden in de Achterweg ter hoogte van de huisnummers 34 t/m 50.  Lees meer over de werkzaamheden.

Regionale Energiestrategie

De regio Rotterdam Den Haag, waar Wassenaar toe behoort, heeft een grote uitdaging om binnen de eigen regio op grote schaal hernieuwbare energie op te wekken. Om in beeld te brengen hoe we in 2030 met hernieuwbare energie-opwekking 49% reductie van de CO2-uitstoot kunnen realiseren is een concept-RES opgesteld. Lees meer over de RES.

Gymzaal Burmanlaan

De gemeenteraad heeft op 16 juli in grote meerderheid ingestemd met de bouw van een gymzaal aan de Burmanlaan. Lees meer over dit project.

Dorpshaven Wassenaar

De Dorpshaven moet een plek aan het water worden waar Wassenaarders én bezoekers graag hun tijd doorbrengen. Het is mooi als het havengebied, het centrum en het gebied rondom het Stadhoudersplein, elkaar straks versterken. Lees meer over de Dorpshaven.

Top