HOME  |  Actuele projecten

Actuele projecten

Bouwlocatie Valkenburg

De gemeente Wassenaar de groene verbindingszone tussen Katwijk en Wassenaar openhouden en beschermen tegen de oprukkende bebouwing. Wassenaar pleit daarom voor een onbebouwde strook van minimaal 1,5 kilometer breed.

Johan de Wittstraat en Lange Kerkdam

Lees meer over de werkzaamheden op de Johan de Wittstraat en de Lange Kerkdam.

Herontwikkeling Van Polanenpark 243

De gemeente gaat het pand/perceel van Polanenpark 243 afstoten. Op dit moment is de gemeente bezig met het vinden van een geschikte koper voor het perceel.

Kerkehout

Bekijk de conceptvisie voor het spelen in de wijk en de schetsontwerpen voor de speelplekken.

Herstel Park de Paauw en Backershagen

Bouw Amerikaanse Ambassade

Het John Adamspark is de nieuwe naam voor een nieuw aan te leggen zijstraat vanaf de Waalsdorperlaan, die naar het nieuw te bouwen complex voor de Amerikaanse ambassade leidt.

Den Deijl

Negen plannen zijn ingediend voor de toekomst van Huize Den Deijl en het Huisje Hé Hé.

Groot Onderhoud Raadhuis De Paauw

Raadhuis De Paauw wordt opgeknapt. Lees meer over de werkzaamheden en de planning.

Structuurvisie

In de nieuwe structuurvisie wordt op hoofdlijnen de ruimtelijke visie voor Wassenaar in 2025 geschetst.

Generaal Winkelmanlaan

De procedure om tot een ontwikkelende partij van de Generaal Winkelmanlaan (voormalige zwembadlocatie) is in de zomer van 2016 afgerond.

Beleidsplan Sociaal Domein

Samen met inwoners, zorgaanbieders en maatschappelijke partners wil gemeente Wassenaar een nieuw beleidsplan Sociaal Domein maken.

Waalsdorperlaan en Buurtweg

De Waalsdorperlaan en de Buurtweg zijn toe aan groot onderhoud. De wegen krijgen een nieuwe fundering en deklaag en worden ingericht als 30 km/uur gebied.

Reconstructie Oostdorperweg

De gemeente Wassenaar is op dit moment bezig met de voorbereiding van de werkzaamheden voor de herinrichting van de Oostdorperweg. De gemeente wil hier veiligheidsmaatregelen nemen die duurzaam zijn.

Top