HOME  |  Actuele projecten

Actuele projecten

Landgoedbeheer

De gemeente voert de komende tijd onderhoud uit aan haar buitenplaatsen en de bijbehorende parken. Doel van het onderhoud is om de historische structuren weer zichtbaar en beleefbaar te maken voor de bezoekers. En natuurlijk om de parken ‘gezond’ te houden. Lees meer over de werkzaamheden.

Rijnlandroute

Aannemerscombinatie Comol5 legt het eerste projectdeel van de RijnlandRoute aan. Lees meer over de Rijnlandroute.

Bloemluststraat

Gemeente Wassenaar is bezig met voorbereidende werkzaamheden voor de vervanging van de riolering van de Bloemluststraat, het Schulpplein, de Paul Krugerstraat, de herinrichting van het Bothaplein en het herstraten van de Christiaan de Wetstraat. Lees meer over de planning en de werkzaamheden.

Zonneveldweg

In de woonomgeving is de gemeente Wassenaar bezig met voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de Zonneveldweg. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden begin april 2018 starten. Meer over de werkzaamheden aan de Zonneveldweg.

Generaal Winkelmanlaan

De procedure om tot een ontwikkelende partij van de Generaal Winkelmanlaan (voormalige zwembadlocatie) is in de zomer van 2016 afgerond. Meer informatie over de Generaal Winkelmanlaan.

Herstraten Hyacinthstraat

Vanaf woensdag 6 december starten de werkzaamheden aan de Hyacinthstraat. Lees meer over de werkzaamheden.

Den Deijl

Op maandag 15 januari jl. is de koop- en realisatieovereenkomst getekend voor de verkoop van Huize Den Deijl en het bijbehorende Huisje Hèhè.. Meer informatie over Den Deijl.

Beleidsplan Sociaal Domein

Samen met inwoners, zorgaanbieders en maatschappelijke partners wil gemeente Wassenaar een nieuw beleidsplan Sociaal Domein maken. Lees meer over het beleidsplan.

Entree Waalsdorperlaan

De entree van de Waalsdorperlaan wordt opnieuw ingericht. Lees meer de varianten.

Kerkehout

In april 2017 wordt gestart met het opknappen van de speelplekken aan de Agathastraat/Charlottestraat en SV Wassenaar. Lees meer over de werkzaamheden en de planning.

Structuurvisie

In de nieuwe structuurvisie wordt op hoofdlijnen de ruimtelijke visie voor Wassenaar in 2025 geschetst. Lees meer over de structuurvisie.

Bouw Amerikaanse Ambassade

Het John Adamspark is de nieuwe naam voor een nieuw aan te leggen zijstraat vanaf de Waalsdorperlaan, die naar het nieuw te bouwen complex voor de Amerikaanse ambassade leidt. Meer informatie over de bouw van de Amerikaanse ambassade.

Bouwlocatie Valkenburg

De gemeente Wassenaar de groene verbindingszone tussen Katwijk en Wassenaar openhouden en beschermen tegen de oprukkende bebouwing. Wassenaar pleit daarom voor een onbebouwde strook van minimaal 1,5 kilometer breed. Meer informatie over bouwlocatie Valkenburg.

Waalsdorperlaan en Buurtweg

De Waalsdorperlaan en de Buurtweg zijn toe aan groot onderhoud. De wegen krijgen een nieuwe fundering en deklaag en worden ingericht als 30 km/uur gebied. Lees meer over de werkzaamheden en de planning.

Terrasvlonders aan de kop van de haven

De gemeente is benieuwd naar uw mening over de terrasvlonder. Vul de enquête in.

Reconstructie Oostdorperweg

De gemeente Wassenaar is op dit moment bezig met de voorbereiding van de werkzaamheden voor de herinrichting van de Oostdorperweg. De gemeente wil hier veiligheidsmaatregelen nemen die duurzaam zijn. Lees meer over de planning en de werkzaamheden.

Werkzaamheden Kieviet-Zuid

De gemeente is bezig met voorbereidende werkzaamheden voor de vervanging van het asfalt en de trottoirs in Kieviet-Zuid. Lees meer over de werkzaamheden.

Wassenaarkompas

Onderzoek bestuurlijke toekomst Wassenaar van start. Lees meer over het Wassenaarkompas.

Top