HOME  |  Actuele projecten

Actuele projecten

Wassenaarkompas

Onderzoek bestuurlijke toekomst Wassenaar van start. Lees meer over het Wassenaarkompas.

Groot Onderhoud Raadhuis De Paauw

Raadhuis De Paauw wordt opgeknapt. Lees meer over de werkzaamheden en de planning.

Entree Waalsdorperlaan

De entree van de Waalsdorperlaan wordt opnieuw ingericht. Lees meer de varianten.

Reconstructie Oostdorperweg

De gemeente Wassenaar is op dit moment bezig met de voorbereiding van de werkzaamheden voor de herinrichting van de Oostdorperweg. De gemeente wil hier veiligheidsmaatregelen nemen die duurzaam zijn. Lees meer over de planning en de werkzaamheden.

Den Deijl

Negen plannen zijn ingediend voor de toekomst van Huize Den Deijl en het Huisje Hé Hé. Meer informatie over Den Deijl.

Structuurvisie

In de nieuwe structuurvisie wordt op hoofdlijnen de ruimtelijke visie voor Wassenaar in 2025 geschetst. Lees meer over de structuurvisie.

Bouwlocatie Valkenburg

De gemeente Wassenaar de groene verbindingszone tussen Katwijk en Wassenaar openhouden en beschermen tegen de oprukkende bebouwing. Wassenaar pleit daarom voor een onbebouwde strook van minimaal 1,5 kilometer breed. Meer informatie over bouwlocatie Valkenburg.

Waalsdorperlaan en Buurtweg

De Waalsdorperlaan en de Buurtweg zijn toe aan groot onderhoud. De wegen krijgen een nieuwe fundering en deklaag en worden ingericht als 30 km/uur gebied. Lees meer over de werkzaamheden en de planning.

Zonneveldweg

In de woonomgeving is de gemeente Wassenaar bezig met voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de Zonneveldweg. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden begin april 2018 starten. Meer over de werkzaamheden aan de Zonneveldweg.

Herstel Park de Paauw en Backershagen

Generaal Winkelmanlaan

De procedure om tot een ontwikkelende partij van de Generaal Winkelmanlaan (voormalige zwembadlocatie) is in de zomer van 2016 afgerond. Meer informatie over de Generaal Winkelmanlaan.

Bouw Amerikaanse Ambassade

Het John Adamspark is de nieuwe naam voor een nieuw aan te leggen zijstraat vanaf de Waalsdorperlaan, die naar het nieuw te bouwen complex voor de Amerikaanse ambassade leidt. Meer informatie over de bouw van de Amerikaanse ambassade.

Bloemluststraat

Gemeente Wassenaar is bezig met voorbereidende werkzaamheden voor de vervanging van de riolering van de Bloemluststraat, het Schulpplein, de Paul Krugerstraat, de herinrichting van het Bothaplein en het herstraten van de Christiaan de Wetstraat. Lees meer over de planning en de werkzaamheden.

Kerkehout

In april 2017 wordt gestart met het opknappen van de speelplekken aan de Agathastraat/Charlottestraat en SV Wassenaar. Lees meer over de werkzaamheden en de planning.

Beleidsplan Sociaal Domein

Samen met inwoners, zorgaanbieders en maatschappelijke partners wil gemeente Wassenaar een nieuw beleidsplan Sociaal Domein maken. Lees meer over het beleidsplan.

Herontwikkeling Van Polanenpark 243

De gemeente gaat het pand/perceel van Polanenpark 243 afstoten. Op dit moment is de gemeente bezig met het vinden van een geschikte koper voor het perceel. Lees meer over de herontwikkeling.

Top