HOME  |  Actuele projecten

Actuele projecten

Coronavirus

Op deze pagina vindt u informatie rondom het coronavirus en de maatregelen van de Rijksoverheid en de gemeente op een rij. Ook leest u hier het laatste nieuws. Meer informatie over het coronavirus. 

Herontwikkeling Warenar

Begin dit jaar heeft de raad besloten om het theater en dorpshuisfunctie op een duurzame wijze te behouden. Inmiddels is het project opgestart. Meer informatie
 

Restauratie De Paauw

Buitenplaats De Paauw wordt opgeknapt en in ere hersteld. Lees hier meer over de werkwijze en het proces. Meer informatie over de restauratie.

Herontwikkeling ANWB-terrein

Het ANWB-terrein aan de Wassenaarseweg wordt herontwikkeld. De gemeenten Wassenaar en Den Haag hebben samen met de ANWB bekeken onder welke voorwaarden herontwikkeling tot stand kan komen. Lees meer over de herontwikkeling.

Dorpshaven Wassenaar

De Dorpshaven moet een plek aan het water worden waar Wassenaarders én bezoekers graag hun tijd doorbrengen. Het is mooi als het havengebied, het centrum en het gebied rondom het Stadhoudersplein, elkaar straks versterken. Lees meer over de Dorpshaven.

Lokale Energie Strategie Wassenaar

We staan aan het begin van een ingrijpende verandering die we de energietransitie noemen. In de energietransitie verschuiven we ons energieverbruik op basis van fossiele brandstoffen naar een basis van duurzame hernieuwbare bronnen. Lees meer over de Lokale Energie Strategie Wassenaar.

Cultureel erfgoed

De gemeenten Katwijk en Wassenaar hebben een Integrale Ruimtelijke Verkenning (IRV) opgesteld voor het gebied tussen de A44 en de duinen en tussen de provinciale weg N206 en de noordrand van Wassenaar. In dit gebied wordt binnenkort een nieuwe route onthuld: de herinneringsroute vliegveld Valkenburg. Lees meer over het project Cultureel erfgoed.

Regionale Energiestrategie

De regio Rotterdam Den Haag, waar Wassenaar toe behoort, heeft een grote uitdaging om binnen de eigen regio op grote schaal hernieuwbare energie op te wekken. Om in beeld te brengen hoe we in 2030 met hernieuwbare energie-opwekking 49% reductie van de CO2-uitstoot kunnen realiseren is een concept-RES opgesteld. Lees meer over de RES.

Sporthal Dr. Mansveltkade

De gemeenteraad heeft op 16 juli in grote meerderheid ingestemd met de realisatie van een nieuwe sporthal aan de Dr. Mansveltkade. De nieuwe sporthal moet voor een breed scala aan sporten faciliteiten bieden. Lees meer over het project

Rijnlandroute

Aannemerscombinatie Comol5 legt het eerste projectdeel van de RijnlandRoute aan. Lees meer over de Rijnlandroute.

Klimaattafel

De Klimaattafel is een platform om kennis te maken met iedereen die niet alleen wil verduurzamen, maar ook een idee heeft hoe we dat samen kunnen realiseren. Lees meer over de Klimaattafel en hoe u mee kunt doen.

Groene zone

De groene zone gaat om het Wassenaarse deel van het voormalige vliegkamp Valkenburg. Meer informatie over de groene zone.

Global Goals

In 2015 heeft de VN, onder de naam Global Goals, zeventien ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Om zo van de wereld een betere plek te maken in 2030. De gemeente Wassenaar is sinds 2019 een Global Goals gemeente. Lees meer over de Global Goals.

Landgoedbeheer

De gemeente voert de komende tijd onderhoud uit aan haar buitenplaatsen en de bijbehorende parken. Doel van het onderhoud is om de historische structuren weer zichtbaar en beleefbaar te maken voor de bezoekers. En natuurlijk om de parken ‘gezond’ te houden. Lees meer over de werkzaamheden.

Top