HOME  |  Actuele projecten

Actuele projecten

Landgoedbeheer

De gemeente voert de komende tijd onderhoud uit aan haar buitenplaatsen en de bijbehorende parken. Doel van het onderhoud is om de historische structuren weer zichtbaar en beleefbaar te maken voor de bezoekers. En natuurlijk om de parken ‘gezond’ te houden. Lees meer over de werkzaamheden.

Restauratie De Paauw

Buitenplaats De Paauw wordt opgeknapt en in ere hersteld. Lees hier meer over de werkwijze en het proces. Meer informatie over de restauratie.

Werkzaamheden Dokter Duetzlaan

Vanaf oktober starten de werkzaamheden aan de groenstrook achter de woningen van de Dokter Duetzlaan en Vreeburglaan. Lees meer over deze werkzaamheden.

Zonneveldweg

In de woonomgeving is de gemeente Wassenaar bezig met voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de Zonneveldweg. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden begin april 2018 starten. Meer over de werkzaamheden aan de Zonneveldweg.

Structuurvisie

In de nieuwe structuurvisie wordt op hoofdlijnen de ruimtelijke visie voor Wassenaar in 2025 geschetst. Lees meer over de structuurvisie.

Van Groeneveltlaan

Gemeente Wassenaar is bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor het onderhouden van de rijweg, de parkeervakken en de trottoirs  de Van Groeneveltlaan. Het betreft het gedeelte aan de oneven huisnummers. Lees meer over de werkzaamheden.

Den Deijl

Op maandag 15 januari jl. is de koop- en realisatieovereenkomst getekend voor de verkoop van Huize Den Deijl en het bijbehorende Huisje Hèhè.. Meer informatie over Den Deijl.

Herontwikkeling ANWB-terrein

Het ANWB-terrein aan de Wassenaarseweg wordt herontwikkeld. De gemeenten Wassenaar en Den Haag hebben samen met de ANWB bekeken onder welke voorwaarden herontwikkeling tot stand kan komen. Lees meer over de herontwikkeling.

Beleidsplan Sociaal Domein

Samen met inwoners, zorgaanbieders en maatschappelijke partners wil gemeente Wassenaar een nieuw beleidsplan Sociaal Domein maken. Lees meer over het beleidsplan.

Reconstructie Oostdorperweg

Maandag 13 augustus 2018 starten de werkzaamheden voor de herinrichting van de Oostdorperweg.  Lees meer over de planning en de werkzaamheden.

Bouw Amerikaanse Ambassade

Het John Adamspark is de nieuwe naam voor een nieuw aan te leggen zijstraat vanaf de Waalsdorperlaan, die naar het nieuw te bouwen complex voor de Amerikaanse ambassade leidt. Meer informatie over de bouw van de Amerikaanse ambassade.

Groot onderhoud Duinrellweg en Storm van ‘s-Gravesandeweg

De Duinrellweg en de Storm van ’s-Gravesandeweg, tussen de Van Zuylen van Nijeveltstraat en de Van Wijnbergenlaan, zijn toe aan groot onderhoud. De wegen en fiets- en voetpaden worden opnieuw gestraat. Lees meer over de werkzaamheden.

Bouwlocatie Valkenburg

De gemeente Wassenaar de groene verbindingszone tussen Katwijk en Wassenaar openhouden en beschermen tegen de oprukkende bebouwing. Wassenaar pleit daarom voor een onbebouwde strook van minimaal 1,5 kilometer breed. Meer informatie over bouwlocatie Valkenburg.

Rijnlandroute

Aannemerscombinatie Comol5 legt het eerste projectdeel van de RijnlandRoute aan. Lees meer over de Rijnlandroute.

Waalsdorperlaan en Buurtweg

De Waalsdorperlaan en de Buurtweg zijn toe aan groot onderhoud. De wegen krijgen een nieuwe fundering en deklaag en worden ingericht als 30 km/uur gebied. Lees meer over de werkzaamheden en de planning.

Generaal Winkelmanlaan

De procedure om tot een ontwikkelende partij van de Generaal Winkelmanlaan (voormalige zwembadlocatie) is in de zomer van 2016 afgerond. Meer informatie over de Generaal Winkelmanlaan.

Wassenaarkompas

Onderzoek bestuurlijke toekomst Wassenaar van start. Lees meer over het Wassenaarkompas.

Top