HOME  |  75 jaar vrijheid

75 jaar vrijheid

In 2020 staan we ook in Wassenaar stil bij 75 jaar vrijheid. Het hele jaar vinden er activiteiten plaats waarbij herdenken, vieren en koesteren centraal staan. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn tot 1 juni alle activiteiten in relatie tot 75 jaar vrijheid afgelast in Wassenaar. U kunt nog steeds een initiatief starten of een vraag stellen via de e-mail: 75jaarvrijheid@wassenaar.nl. 75 jaar vrijheid krijgt zo een gezicht in Wassenaar.

Canadezen Rijksstraatweg 


Herdenking bij Oranjehotel  

Op zaterdag 5 september vond de herdenking plaats bij het Oranjehotel in Scheveningen. Honderden Nederlandse verzetsmensen kwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Scheveningse gevangenis om het leven. Tijdens de oorlog kreeg de gevangenis de bijnaam Oranjehotel en na de bevrijding werd het cellencomplex een monument.

Met slechts enkele genodigden, met name oud-gevangenen, vond er een bijzondere en ingetogen plechtigheid plaats die door Omroep West rechtstreeks werd uitgezonden.

Namens gemeente Wassenaar is bij de Doodencel 601 een krans geplaatst.

Foto: Esther van Amstel


Dagboek van de heer Aalberse 

Kort geleden schonk de dochter van Piet Aalberse het dagboek van haar vader aan het gemeentearchief. Hij hield dit bij van september 1944 tot mei 1945. Piet Aalberse woonde met zijn vrouw Guusje en drie jonge kinderen op de Storm van ’s-Gravesandeweg.

14 september 1944:

“dat Wassenaar hard gebombardeerd was….Op de Backershaghelaan was geen ruit meer heel, ook op de Storm veel glasschade, op de Schouwweg een huis in de prak.”.

19 november 1944:

De Wassenaarsche tram scheidt er mee uit...was de eenige tram die nog liep in de omgeving…. Fietsen is practisch uitgesloten want zoo gauw je er op zit is hij ingepikt…. Er mocht gesprokkeld worden op Raaphorst, waar een massa boomen ondersteboven zijn gegaan bij de bombardementen. Maar je mocht geen zaag of bijl meenemen en zoodoende kon je niet veel meer bemachtigen dan takken.  

15 februari 1945:

Nog altijd is het groote probleem de hongersnood….De schuiten met aardappelen schijnen nog niet hard te varen. Het meerendeel wordt door de Duitschers in beslag genomen…Voor geld is er practisch niets te krijgen, of het worden krankzinnige prijzen… 1 pond boter ver over de f. 100,--.

7 maart 1945:

Wij voelen ons zoo langzamerhand wel erg aan het front. De R.A.F. is nu dagelijks boven Den Haag bezig…Practisch het heele Bezuidenhout en ook het Korte Voorhout en omgeving in puin en vlammen…Duizenden menschen, die alles kwijt waren gingen op de vlucht uit de vlammenzee.

11 maart 1945:

De ritjes naar Den Haag zijn de laatste weken geen pretje. Vooral het stuk vanaf het viaduct is niet pluis. Ettelijke keeren heb ik, zij het met angstig kloppend hart in schuilgaten en greppels gelegen, terwijl boven je hoofd de kogels en scherven vliegen. Zondag een heerlijke pudding met eigen gemaakt tulpenmeel toe…Wij hadden natuurlijk ook niet gedacht dat wij deze vaderlandsche bloem nog eens zouden opeten…

3 april 1945:

De gaarkeuken is nu langzamerhand zoo slecht geworden dat we er maar mee zijn uitgescheden. Iederen dag een soort groen slootwater waar je niets aan hebt. ’t Is in-droevig voor de velen, die het daar in hoofdzaak of zelfs heelemaal mee moeten doen. Wij hebben evenals vele anderen, iederen Woensdag een jochie van 12 jaar dat een warme maaltijd mee komt eten. Je zou het graag iederen dag doen maar dan zijn we er heelemaal zoo doorheen.

Begin april 1945:

Nu is het met het warme water ook uit, om de eenvoudige, maar sombere reden, dat het met de watervoorziening mis gaat loopen. Dat wordt een ware ramp. Sinds vorige week hebben we nog water van 7-11 en van 5-8. Maar er is zoo weinig druk, dat er alleen beneden nog een griezelig straaltje uit komt. … De officieele rantsoenen zijn nog wel even krankzinnig laag….Dan helpen de Roode Kruis verstrekkingen natuurlijk ook. Behalve het wittebrood hebben wij nu diverse pap-producten gehad en voor de tweede maal 125 gram margarine.

8 april 1945:

Het broodrantsoen is weer verlaagd tot zegge en schrijven 600 gram, totaal geen vleesch, terwijl de meeste bakkers nog maar voor hoogstens 2 weken meel hebben. Je krijgt er nachtmerries van. Het aantal sterfgevallen [in Den Haag] is ongeveer verdriedubbeld en de doodsoorzaak van dit totaal is ruim voor de helft van de honger. Iederen dag sterven er menschen, vooral ook kinderen, in schuren en portieken en zelfs op straat door volkomen uitputting.

20 april 1945:

De Canadeezen staan nu bij Amersfoort en het Gooi, maar het water en de andere versperringen zullen wel tijdroovende obstakels blijken te zijn. Hier krioelt het nu weer van de moffen, en zij schijnen vast van plan te zijn deze streken zoo lang mogelijk in handen te houden. Wij modderen maar door, iederen dag opnieuw hopend op een verrassing, die niet komt.

27 april 1945:

Als er binnen 1 of 2 weken niet werkelijk iets gebeurt, …is het een hopelooze zaak. Dan is alles op…Halve, zelfs heele huizen worden finaal gesloopt om het hout er uit te halen, heele straten worden opgebroken, vooral die waar houten blokjes en asfalt als bestrating liggen… Een groot deel [van de menschen] komt niet meer op straat omdat ze in bed liggen. 10 dagen minstens moet je wachten voor je aan bod komt om te worden begraven omdat de gravers het werk niet af kunnen….Gelukkig gaan de Roode Kruis verdeelingen nog door.

30 april 1945:

De laatste dagen beleven wij de eene sensatie na de andere en alles wijst erop dat de oorlog zoo goed als uit is…. Op één punt hebben de onderhandelingen al resultaat gehad en wel op het belangrijke punt van de voedselvoorziening….En waarachtig, gisteren, zondag om kwart over 1, kwamen ze! Het was een sensationeel gezicht, die levensgroote 4-motorige bommenwerpers die vlak over je hoofd kwamen, een regen van pakjes lieten vallen en dan weer terugkeerden. Vooral het idee, dat er nu eindelijk hulp, echte hulp, kwam deed menig traan aan d’oogen ontwellen.

3 mei 1945:

De vliegtuigen werpen nu iederen dag op de afgesproken punten duizenden zakken voedsel, schepen zullen in de haven van Rotterdam komen en de eerste vrachtauto’s zijn al gearriveerd. Een heerlijke, maar ook krankzinnige toestand. De moffen, die hier nog steeds rondwandelen, boven hun hoofden de Engelsche bommenwerpers met pakketten en wij maar wuiven en niemand die daarvoor wordt doodgeschoten (althans voor zoover bekend), Engelsche vrachtwagens met voedsel rijden langs, terwijl de Duitschers nog unverfroren onze fietsen staan in te pikken. 

12 mei 1945:

Het onbegrijpelijke is geschied: HET IS AFGELOOPEN!!!!
Toen ik ’s-ochtends 4 mei naar Den Haag fietste had ik er geen flauw idee van wat ons dien dag te wachten zou staan….Half 10 waren we bezig onze avondpap aan het maken toen [buurman]Ties op de ramen kwam bonzen met het ongeloofelijke bericht dat de legers in West Nederland en Denemarken hadden gecapituleerd. Alle lang ingehouden vlaggen en versieringen kwamen tevoorschijn…Maandag begonnen er eindelijk een stuk of wat Engelschen te komen en dinsdag kwam de brigade Prinses Irene onder geweldig enthousiasme Den Haag binnen.Fietsen in het spoor van een Engelandvaarder 

Het verhaal van Erik Hazelhoff Roelfzema (1917-2007), de Soldaat van Oranje, Engelandvaarder en verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog, is in vele vormen verteld: boek, film en musical. Leiden en Scheveningen spelen een belangrijke rol in het verhaal. Tussen deze beide plaatsen ligt een verrassend gevarieerd gebied, ook bekend als Duin, Horst & Weide. Stap op de fiets en volg de sporen van de Soldaat van Oranje langs kust, duinen, weilanden, landgoederen en oude steden. 

Fietsroute: fietsen in het spoor van een Engelandvaarder


Herdenking Franse commando’s donderdag 27 februari 

De jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst voor de zes Fusiliers Marins Français du Commando Trépel op de Wassenaarse Slag vindt plaats op donderdag 27 februari. De commando’s sneuvelden voor onze vrijheid in de nacht van 27 op 28 februari 1944 aan het Wassenaarse strand, een belangrijke episode uit de Tweede Wereldoorlog. De herdenking vindt plaats bij het monument aan de Wassenaarse Slag op donderdag 27 februari. Na de ceremonie reikt de Franse Defensie attaché, kolonel Bruneau, aan twee Nederlandse militairen een medaille uit voor hun verdiensten tijdens missies in het buitenland. 

Kijk voor het complete programma in de evenementenkalender.
 


Onthulling monument Levenslicht

Op 27 januari 2020 werd op begraafplaats Persijnhof bij het Joodse monument het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht onthuld. Het monument is nog tot en met 2 februari te bezoeken. Het monument komt het best tot zijn recht in het donker, daarom bent u van harte welkom tussen 17.30 uur en 22.00 uur.

Een videoverslag kunt u terugkijken:

Top