Inwoners

Paspoort, rijbewijs, uittreksels

Op deze pagina vindt u informatie over
paspoort, rijbewijs, uittreksels en persoonsgegevens.

Wonen in Wassenaar

Op deze pagina vindt u informatie over
verhuizen, wonen in Wassenaar, bestemmingsplannen
leefomgeving, en verkeer en parkeren.

Onderwijs

Op deze pagina vindt u informatie over
onderwijs en kinderopvang in Wassenaar.

Welzijn, Werk en Zorg

Op deze pagina vindt u informatie over
werk en inkomen, Wmo en Jeugdhulp.

Geboorte, huwelijk, overlijden

Op deze pagina vindt u informatie over
geboorte, trouwen in Wassenaar en overlijden.

Natuur en Milieu

Op deze pagina vindt u informatie over
klimaatbeleid, geluid- en luchtkwaliteit en zonnenpanelen.

Veiligheid

Op deze pagina vindt u informatie over
burgernet, veilig wonen, gladheidsbestriijding en
toezicht en handhaving.

Bouwen en verbouwen

Op deze pagina vindt u informatie over
vergunningen, meldingen en verbouwen.

De gemeente

Op deze pagina vindt u informatie over dienstverlening,
publicaties, afhandelingstermijnen en beleidsplannen.

Financiën en belastingen

Op deze pagina vindt u informatie over
gemeentelijke belastingen, hondenbelasting en
de begroting en de jaarrekening van de gemeente.

Actuele projecten in Wassenaar

Op deze pagina vindt u informatie over
actuele projecten in de gemeente,

Afval

Op deze pagina vindt u informatie over
afvalinzameling, grofvuil en de milieustraat.

Top