Inwoners

Paspoort, ID-kaart, rijbewijs

Op deze pagina vindt u informatie over
paspoort, ID-kaart en rijbewijs.

Actuele projecten in Wassenaar

Op deze pagina vindt u informatie over
actuele projecten in de gemeente. Lees verder over actuele projecten.

Wonen en bouwen

Op deze pagina vindt u informatie over
verhuizen, wonen in Wassenaar, bestemmingsplannen
leefomgeving, en verkeer en parkeren. Lees verder over wonen in Wassenaar.

Lokale Energie Strategie

Op deze pagina leest u meer informatie over de opgave om Wassenaar CO2-neutraal te maken. Lees verder over de Lokale Energie Strategie.

Onderwijs

Op deze pagina vindt u informatie over
onderwijs en kinderopvang in Wassenaar. Lees verder over onderwijs.

Geboorte, huwelijk, overlijden

Op deze pagina vindt u informatie over
geboorte, trouwen in Wassenaar en overlijden.

Zorg en Welzijn

Op deze pagina vindt u informatie over maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp.

Over de gemeente

Op deze pagina vindt u informatie over dienstverlening, publicaties,
afhandelingstermijnen en onderscheidingen. Lees verder over de gemeente.

Verkeer

Meer informatie over oplaadpalen, parkeren en ontheffingen. Lees meer over verkeer in Wassenaar.

Financiën en belastingen

Op deze pagina vindt u informatie over
gemeentelijke belastingen, de begroting en de jaarrekening van de gemeente. Lees verder over financiën en belastingen.

Uittreksels en verklaringen

Op deze pagina vindt u meer informatie over
uittreksels, verklaringen en persoonsgegevens.

Werk en Inkomen

Op deze pagina vindt u meer informatie over
een uitkering, werk en scholing en een laag inkomen.

Afval en Milieu

Op deze pagina vindt u informatie over afval, bodem, lucht en milieuhandhaving.
Lees verder over afval en milieu.

Veiligheid

Op deze pagina vindt u informatie over
burgernet, veilig wonen, gladheidsbestriijding en
toezicht en handhaving. Lees verder over veiligheid.

Top