Contact met de gemeente over coronaproblemen?

Vul dan het contactformulier in.

Ben je ondernemer en heb je vragen? Kom naar het Zelfstandigenloket Wassenaar.

Ondernemen in coronatijd is moeilijk. Door de huidige maatregelen zitten veel ondernemers in zwaar weer. Daarom is Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW), in samenwerking met de ondernemersgroep Wassenaar en de gemeente, het Zelfstandigenloket Wassenaar gestart. Lees meer over het Zelfstandigenloket Wassenaar.

Ondernemers en het coronatoegangsbewijs

Vanaf 25 september 2021 hebben ondernemers in bijvoorbeeld horeca en cultuur te maken met het coronatoegangsbewijs. Op de website van de Rijksoverheid staan vragen en antwoorden over het coronatoegangsbewijs voor ondernemers. 

Pakket maatregelen

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Het kabinet wil werkenden en werkgevers helpen om door deze moeilijke tijd heen te komen. En stimuleren en investeren waar het kan en ondersteunen waar aanpassing nodig is. Bekijk een overzicht van de financiële regelingen op de website van de Rijksoverheid. 

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Met ingang van 1 oktober 2021 is de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) als onderdeel van het coronasteunpakket afgerond. Vanaf 1 oktober kan de gemeente huishoudens in financiële nood ondersteunen vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Meer informatie.