Hoeveel bijstand u krijgt, hangt af van uw leeftijd en met wie u samenwoont. De Rijksoverheid bepaalt elk jaar op 1 januari en 1 juli wat de bedragen zijn. Kijk op de website van de Rijksoverheid(externe link) wat de tarieven van dit moment zijn.