Stand van zaken

In juli 2019 heeft de raad ingestemd met de bouw van een nieuwe gymzaal op de locatie van de Burmanlaan voor de Nutsschool en de St. Jozefschool. De gemeente heeft de ambitie om een vernieuwend gymzaal-concept te realiseren dat het primair onderwijs gaat uitdagen tot een nieuwe vormen van bewegen.

In 2020 is er een Programma van Eisen opgesteld. Naast de omschreven functionele eigenschappen is er een heldere verwijzing gemaakt naar concepten zoals ‘de beweegbox’ en ‘de nieuwe gymzaal’. Beide concepten ondersteunen een andere vorm van beweegonderwijs op basis van het ontwerp en de indeling van het gebouw. De vastgestelde voorwaarde dat de gymzaal BENG (bijna energie neutraal) moet zijn, is uiteraard verwerkt in de normen van het Programma van Eisen.

Ontwerpfase

Eind 2020 is een schetsontwerp opgeleverd. In januari 2021 is een vertaling gemaakt van een schetsontwerp naar een definitief ontwerp. Dit heeft uiteraard in samenspraak met de Nutsschool en St. Jozefschool plaatsgevonden.

Op dit moment loopt de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Zodra deze verleend is, wordt deze zes weken ter inzage gelegd. Dit wordt bekend gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl.

Meer informatie?

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de voortgang. Heeft u een vraag of wilt u meer informatie dan kunt u een mail sturen naar gymzaalburman@wassenaar.nl