Gymzaal ‘Gymadora’

De gymzaal aan de Van Groeneveltlaan (voormalige locatie Burmanlaan) is geopend en gaat vanaf nu verder onder de naam ‘Gymadora’. Hieronder vindt u meer informatie over de totstandkoming van deze innovatieve en energieneutrale gymzaal.

2019: De gemeenteraad stemde in met de bouw

In juli 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de bouw van een nieuwe gymzaal op de locatie van de Burmanlaan (aan de Van Groeneveltlaan 2) voor de Nutsschool en de St. Jozefschool. De gemeente had de ambitie om een vernieuwend gymzaal-concept te realiseren dat het primair onderwijs gaat uitdagen tot een nieuwe vorm van bewegen.

2020: Programma van Eisen

In 2020 werd er een Programma van Eisen opgesteld. Hierin stonden functionele eigenschappen waaraan de gymzaal moest voldoen. Maar er werden ook verwijzingen gemaakt naar een concept zoals ‘de nieuwe gymzaal’. Dit concept ondersteunde een andere vorm van beweegonderwijs op basis van het ontwerp en de indeling van het gebouw. De vastgestelde voorwaarde dat de gymzaal BENG (bijna energie neutraal) moest zijn, is toentertijd uiteraard verwerkt in de normen van het Programma van Eisen.

2020: Ontwerpfase

Eind 2020 werd een schetsontwerp opgeleverd en in januari 2021 werd deze vertaald naar een definitief ontwerp. Dit gebeurde in overleg met de Nutsschool en de St. Jozefschool.

2021/2022: Bouwfase

Aannemer Blanksma Bouwbedrijf BV heeft hard gewerkt, waardoor de heer Van Gurp (directeur van Blanksma Bouwbedrijf BV) op maandag 7 maart 2022 het energielabel aan wethouder Hubert Schokker overhandigde. De gymzaal heeft energielabel A+++++. Volgens de berekeningen is de gymzaal energieneutraal. Dat betekent dat er evenveel energie wordt verbruikt als er door het gebouw zelf wordt opgewekt. De gymzaal is goed geïsoleerd, heeft energiezuinige apparatuur en zonnepanelen. Hiermee is de gymzaal dus niet alleen bijna energie neutraal, maar volledig energieneutraal.

2022: Opening 'Gymadora'

Op woensdag 11 mei 2022 openden wethouder Hubert Schokker en wethouder Ritske Bloemendaal samen met de leerlingen van de St. Jozefschool de nieuwe gymzaal. Tijdens de feestelijke opening onthulden de wethouders ook de nieuwe naam: ‘Gymadora’. Met een prijsvraag konden de Wassenaarse kinderen meedenken over de nieuwe naam. De nieuwe naam is verzonnen door Hugo uit groep 8 van de Nutsschool en verwijst op speelse wijze naar het “adoreren” van gym.

De gymzaal heeft een MultiBall-installatie (een interactieve beweegmuur) die binnenkort klaar is voor gebruik. Dit sluit aan bij de ambitie van de gemeente om een vernieuwend gymzaal-concept te realiseren.

De Nutsschool en de St. Jozefschool zullen niet als enige gebruik gaan maken van de gymzaal. De gymzaal is eigendom van de gemeente en wordt na schooltijd ook gebruikt voor andere activiteiten.

Meer informatie?

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de voortgang. Heeft u een vraag of wilt u meer informatie, dan kunt u een mail sturen naar gymzaalburman@wassenaar.nl

3D impressies