Sinds september 2022 is gemeente Wassenaar lid van het Groene Cirkel Bijenlandschap, een initiatief dat zich inzet voor het behoud en de bevordering van bijen en hun leefomgeving. Wassenaar draagt actief bij aan het regionale bijlandschap door het realiseren van een bijvriendelijke groenstructuur. Zo vormt de gemeente gazons in het dorp om tot bijvriendelijke bermen en worden er bloemrijke planten geplant. Hierdoor wordt niet alleen de leefomgeving van bijen verbeterd, maar ook de biodiversiteit in de regio. En zo zijn er nu ook drie bijenhotels geplaatst.

Opening eerste bijenhotel op landgoed de Paauw. V.l.n.r. Wesley van den Dop en Mathijs Van der Kooij (ambtenaren Onderhoud Openbare Ruimte), Wilco van Doorn (Klimaatburgemeester), Marijke Hofstra (beleidsadviseur Groen), Annette Piepers (programmamanager Groene Cirkel Bijenlandschap) en Wim Koetsier (wethouder ruimte, verkeer en duurzaamheid)

Bijenhotels in de landgoederen

Op aandragen van Wilco van Doorn, Klimaatburgemeester van Wassenaar, is de gemeente overgegaan tot de plaatsing van drie bijenhotels op de landgoederen de Paauw, Backershagen en de Wittenburg. 

"Met veel plezier en enthousiasme heb ik het initiatief genomen voor de plaatsing van deze bijenhotels. Ze zullen niet alleen dienen als veilige nestplaats voor bijen, maar ook als educatief en bewustwordingsinstrument voor de Wassenaarders. Ze helpen ons om het belang van bijen voor ons ecosysteem te benadrukken en om mensen aan te moedigen om een steentje bij dragen aan een bijvriendelijke omgeving” aldus Wilco van Doorn, Klimaatburgemeester van Wassenaar.

Opening bijenhotel de Paauw

Het eerste bijenhotel, gelegen in Landgoed de Paauw, vlak bij de vijver, werd op woensdagmiddag 15 mei officieel geopend door Wilco van Doorn, Klimaatburgemeester van Wassenaar, Wim Koetsier, wethouder ruimte, verkeer en duurzaamheid, Marijke Hofstra, beleidsadviseur Groen, Annette Piepers, programmamanager Groene Cirkel Bijenlandschap en medewerkers Onderhoud Openbare Ruimte. “Deze bijenhotels bieden een veilige nestplaats voor bijen en dragen bij aan het behoud van deze belangrijke bestuivers in onze omgeving. Het is mooi dat we als gemeente zo een kleine bijdrage kunnen leveren aan de versterking van ons lokale ecosysteem”, zegt wethouder Wim Koetsier.

Uitbreiding van bijenvriendelijk netwerk

Een belangrijk aspect van het Groene Cirkel Bijenlandschap is het verbinden van de duinen, waar unieke bijensoorten voorkomen, met de polders aan de oostzijde. Dit netwerk van bijvriendelijke groenstructuren wordt de komende jaren uitgebreid naar een robuustere groenstructuur. Hierdoor blijft het verbonden met de bijennetwerken in omliggende gemeenten, wat essentieel is voor het behoud van de bijenpopulatie. Meer informatie over het bijenlandschap en hoe u zelf kunt bijdragen is te vinden op www.bijenlandschap.nl