Ontdek in een paar stappen of er subsidies of andere financiële regelingen zijn om uw woning energiezuiniger te maken. Zo wordt energie besparen en zelf opwekken nog voordeliger.

 • Energiesubsidiewijzer
  Via www.energiesubsidiewijzer.nl kunt u checken voor welke subsidies en / of duurzame leningen u in aanmerking kunt komen.
 • De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
  Let op: Vanaf 1 januari 2021 wordt de SEEH (Subsidie Energiebesparing Eigen Huis) ondergebracht onder de ISDE. De regeling wordt uitgebreid met subsidie voor isolatie. U kunt uw aanvraag indienen via www.rvo.nl
 • Subsidie energiebesparing eigen huis voor VvE’s
  Verenigingen van Eigenaren komen in aanmerking voor de Subsidie energiebesparing eigen huis. Onder een "vereniging" verstaan we een Vereniging van Eigenaren (VvE), wooncoöperatie (dus geen woningcorporatie) of een woonvereniging. Een vereniging kan subsidie aanvragen voor:
  - Energieadvies en eventueel procesbegeleiding;
  - Energieadvies in combinatie met een groen of duurzaam meerjarig onderhoudsplan (MJOP) en eventueel procesbegeleiding;
  - Het laten uitvoeren van minimaal 2 energiebesparende maatregelen en­ eventueel een energieprestatiegarantie.
  Kijk voor meer informatie op mijn.rvo.nl.
 • Energiecheck Duurzaam Bouwloket
 • Kijk voor meer informatie op www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck

Btw op aanschaf en installatie zonnepanelen terugvragen van de Belastingdienst

U kunt de btw op aanschaf en installatie van zonnepanelen terugvragen. Vanaf het moment dat u zonnepanelen heeft geïnstalleerd en u als particulier start met het leveren van stroom aan het netwerk, bent u formeel gezien een ondernemer. Als u de btw op uw zonnepanelen wilt terugvragen, moet u zichzelf aanmelden als ondernemer bij de Belastingdienst. 

Welke productie-installaties moeten geregistreerd worden?

Registratie is verplicht voor alle consumenten en bedrijven die zelf energie leveren met een productie-installatie. Dit geldt voor zonnepanelen, HRe-ketels, warmtekrachteenheden, windturbines, biomassa-installaties en kleinschalige waterkrachtcentrales.

Waarom moet ik mijn zonnepanelen registeren?

Het kan u geld opleveren. Als u op een bepaald moment meer energie produceert dan verbruikt, wordt deze energie op het elektriciteitsnet gezet. Uw energieleverancier verrekent het terugleveren met uw energierekening. Door uw productie-installatie te registreren op www.energieleveren.nl weet u zeker dat de juiste gegevens hiervoor bekend zijn bij uw energieleverancier. Zonder aanmelding kan uw energieleverancier uw teruglevering niet registreren. En verrekent dus niets op uw jaarnota.

Subsidie voor bedrijven

Er zijn ook subsidies beschikbaar voor energiebesparing of duurzame investeringen. Op de website van het RVO staan de nationale regelingen voor bedrijven. Een aantal staan hieronder al genoemd (bron: RVO):

 • Provincie Zuid-Holland stelt subsidie beschikbaar om bedrijventerreinen duurzaam toekomstbestendig te maken. Let op! Het subsidieplafond nu bereikt. Kijk op de website van provincie Zuid-Holland
 • Energie-investeringsaftrek (EIA): als u investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie kun je in aanmerking komen voor de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Er zijn 150 investeringsopties op 5 thema’s: Gebouwde omgeving, Industrie, Transport, Duurzame energie en Energieadvies. De EIA levert u gemiddeld 13,5% voordeel op.
 • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE): met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pellet kachels.
 • SDE++ exploitatiesubsidie hernieuwbare energieproductie. Kijk hiervoor op de website van het RVO
 • MIA en Vamil: met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kunt u 75% van de investeringskosten in een keer afschrijven. Dat kan op een zelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op. Beide regelingen gelden voor 270 investeringsopties.
 • Hernieuwbare Energie: werkt u aan innovatieve projecten die leiden tot (additionele) duurzame energieproductie in 2030? Kijk of u gebruik kunt maken van de subsidie Hernieuwbare Energie.

Subsidies voor scholen

Scholen kunnen gebruik maken diverse bestaande subsidies:

 • ISDE subsidie voor toepassing van duurzame warmte opwekking, zoals warmtepompen, zonneboilers en pellet kachels;
 • SDE++ exploitatiesubsidie hernieuwbare energieproductie. Kijk hiervoor op de website van het RVO
 • Salderingsregeling voor kleinverbruikersaansluiting;
 • Postcoderoosregeling; het fiscaal gunstig beschikbaar stellen van het dak voor de buurt;
 • Kijk op de website van greendealscholen voor praktijkervaringen ven GreenDeal Scholen.

Subsidies voor sportverenigingen

Sportverenigingen kunnen gebruik maken van verschillende subsidies en regelingen (let op: meerdere subsidies over dezelfde kosten zijn niet mogelijk of worden verrekend): Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS). Bekijk de Standaard maatregellijst.

 • ISDE subsidie voor toepassing van duurzame warmte-opwekking, zoals warmtepompen, zonneboilers en pelletkachels;
 • SDE+ subsidie voor o.a. zonnepanelen op een grootverbruikersaansluiting;
 • Salderingsregeling voor kleinverbruikersaansluiting;
 • Postcoderoosregeling; het fiscaal gunstig beschikbaar stellen van het dak voor de buurt;
 • Energie Investering Aftrek (EIA);
 • Gunstige leningsvoorwaarden voor verduurzaming.
 • SDE++ exploitatiesubsidie hernieuwbare energieproductie. Kijk hiervoor op de website van het RVO
 • Subsidie van de provincie Zuid-Holland voor dakversterking om grootschalige energieopwek met zonnepanelen mogelijk te maken, of voor het ter beschikking stellen van een dak aan een energiecoöperatie. Kijk hiervoor op de website van provincie Zuid-Holland.

Wet- en regelgeving

Op de website van kompasenergiewetgeving treft u een overzicht van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.