Het college van B&W van Wassenaar bezocht dinsdag 14 november de productielocatie van Dunea in de duinen van Scheveningen. Tijdens dit bezoek konden de burgemeester en wethouders met eigen ogen zien hoe water uit de Maas wordt gezuiverd tot het drinkwater dat wij gebruiken. En welke onmisbare rol de duinen daarbij hebben. Ook werd er stilgestaan bij de uitdagingen die Dunea heeft met de drinkwatervoorziening voor de toekomst.

Met uitzicht op de oudste nog werkende watertoren van Nederland werd het college welkom geheten door Wim Drossaert (directeur Dunea) en Georgette Leltz (directeur Nationaal Park Hollandse Duinen). Naast de uitleg van het proces van waterzuivering was er ook aandacht voor het tekort aan drinkwater voor de toekomst en de natuurbescherming in Meijendel. Gemeente Wassenaar draagt daaraan bij, als partner van Nationaal Park Hollandse Duinen.

Drinkwater voor de toekomst

Het water dat wij drinken komt uit de duinen en wordt aangevuld met regenwater en water uit de Maas en de Lek. Er is een toenemende vraag naar drinkwater door de bevolkingsgroei. En het rivierwater wordt steeds vuiler. Dit zorgt ervoor dat er in de toekomst een tekort aan water zal zijn als we nu niet ingrijpen. Dunea werkt hard aan oplossingen voor dit probleem. Zo wordt er gezocht naar nieuwe bronnen en gewerkt aan een uitbreiding van het waternet. Ook wordt gestreden voor schonere rivieren en bewust en duurzaam watergebruik.

Als afsluiting van het bezoek aan Dunea kregen de burgemeester en wethouders een uitgebreide rondleiding over de productielocatie. Daar konden zij met eigen ogen zien hoe het water stap voor stap wordt gezuiverd tot ons drinkwater.

Op de foto van links naar rechts: Georgette Leltz (directeur Nationaal Park Hollandse Duinen), wethouder Ritske Bloemendaal, burgemeester Leendert de Lange, Cees van de Noort (Dunea drinkwaterproductiedeskundige), wethouder Wim Koetsier, wethouder Ronald Zoutendijk en Wim Drossaert (directeur Dunea).