Wassenaar: Zelfstandig en Verantwoordelijk

VVD-Wassenaar, Lokaal Wassenaar!, CDA-Wassenaar en D66-Wassenaar hebben een coalitieakkoord gesloten, passend bij deze politieke partijen en bij de Wassenaarders. In het belang van Wassenaar willen wij graag samenwerken met de overige politieke partijen in de gemeenteraad.

Belangrijke punten voor de komende collegeperiode zijn:

 • zelfstandig Wassenaar met stabiel bestuur;
 • partner in regionale samenwerkingsverbanden;
 • gezonde financiën met een sluitende begroting;
 • dienstverlenende, servicegerichte gemeente;
 • aanpak Rozenplein / doorstroming N44 / onderzoek lightrail en elektrische bus;
 • investeren in een nieuwe sporthal;
 • behoud van een theaterfunctie;
 • versterking van de gemeentelijke handhaving;
 • verdere verduurzaming van de gemeente;
 • stimuleren van vernieuwing in het sociaal domein;
 • goede zorg voor alle Wassenaarders;
 • uitbreiding van de woningvoorraad;
 • verbetering van de kwaliteit van de winkelgebieden.

Verbinding

Als coalitiepartners leggen wij graag de verbinding. In de regio doen wij dat met onze buurgemeenten en andere gemeenten. In het dorp zoeken wij de samenwerking met de andere fracties in de gemeenteraad, partnerorganisaties, bedrijven, verenigingen, clubs, scholen, corporaties en ouderenorganisaties en uiteraard ook met alle inwoners. We hebben een programma opgesteld dat ook voor andere fracties herkenbaar is en we staan oprecht open voor hun ideeën en bijdragen. Hoe breder het draagvlak, hoe beter we samen de zelfstandigheid van Wassenaar kunnen veiligstellen. We danken dan ook iedereen die met ons mee heeft gedacht via e-mails, brieven en persoonlijke gesprekken.
Dit coalitieakkoord ‘Wassenaar: Zelfstandig en Verantwoordelijk’ wordt door het college van burgemeester en wethouders uitgewerkt tot een collegeprogramma voor de komende vier jaar: Want Wassenaar is een aantrekkelijk en duurzaam dorp voor iedereen.

Documenten