De Cliëntenraad is een onafhankelijke organisatie, die op komt op voor mensen die recht hebben op een bijstandsuitkering en mensen met een laag inkomen. Ook geeft hij advies aan de gemeente over de uitvoering van de afspraken en regels. Het gaat dan bijvoorbeeld over de Participatiewet, inkomensbeleid, re-integratie en minimabeleid. De Cliëntenraad heeft regelmatig overleg met de wethouder en heeft contact met de gemeenteraad.

De Cliëntenraad is geïnteresseerd naar uw ervaringen 

Gaan uw contacten met de gemeente op het gebied van Werk en Inkomen niet altijd zoals u zou willen of heeft u moeite met de uitvoering of aanpak? Laat het ons weten, aarzel niet en neem contact met de cliëntenraad op. De Cliëntenraad behandelt geen persoonlijke klachten, maar kan u adviseren en doorsturen naar de juiste personen en organisaties. Wat hij wel kan, is structurele klachten en ervaringen verzamelen en laten weten bij de gemeente.

Contact

U kunt de cliëntenraad mailen via clientenraad@wassenaar.nl.