HOME  |  Wethouder Inge Zweerts de Jong

Wethouder Inge Zweerts de Jong

Portefeuillehouder Sociale zaken, jeugd en onderwijs

3e loco-burgemeester
Partij: Passie voor Wassenaar

 • Jeugdzorg
 • Onderwijs
 • Participatie/ sociale zaken
 • Sportbeleid
 • Bibliotheek
 • Emancipatiebeleid
 • Kunst en Cultuur
 • Cultureel erfgoed, monumentenbeleid, beschermd stads- en dorpsgezicht

Vertegenwoordiging in GR-en:

 • Lid AB Werkvoorzieningschap Kust- Duin- en Bollenstreek
 • Lid AB Werkorganisatie Duivenvoorde

Algemene informatie

Aanspreektitel Mvr. mr.
Initialen I
Voornaam Inge
Achternaam Zweerts de Jong
E-mailadres cchotoe@werkorganisatieduivenvoorde.nl
Telefoonnummer 088 - 65 49 215
Wethouder vanaf 2 juni 2014
Twitter Volg wethouder Inge Zweerts de Jong op twitter

Nevenfuncties

 • Lid bestuur Per Saldo belangenvereniging voor persoons- gebonden budgethouders van 2010 tot heden.
 • Lid bestuur STAK Roeminck BV (Heineken) vanaf 2010 tot heden.
 • Penningmeester bestuur Stichting Wassenaarse cultuurprijs.
Top