HOME  |  Wethouder Bert Doorn

Wethouder Bert Doorn

Portefeuillehouder Zorg, wonen en verkeer

1e loco-burgemeester
Partij: CDA

 • WMO, langdurige zorg en welzijn
 • Volksgezondheid
 • Verkeer en vervoer/ RijnlandRoute
 • Wonen
 • Beheer openbare ruimte, omgevingsbeheer
 • Buurtverenigingen
 • Religieuze zaken

Vertegenwoordiging in GR-en:

 • Lid AB GGD Haaglanden
 • Lid Bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH
 • Plaatsvervangend lid AB MRDH
 • Lid AB Werkorganisatie Duivenvoorde

Algemene informatie

Aanspreektitel Dhr. Dr.
Initialen L.
Voornaam Bert
Achternaam Doorn
E-mailadres MBoekel@werkorganisatieduivenvoorde.nl
Telefoonnummer 088 - 65 49 206
Wethouder vanaf 2 juni 2014
Top