HOME  |  Gemeenteraad  |  Verordeningen

Verordeningen

Alle Wassenaarse regelgeving op internet.

Per 1 januari 2011 is het wettelijk verplicht om er als gemeente voor te zorgen dat de burgers de gemeentelijke verordeningen digitaal kunnen raadplegen.

De Wassenaarse verordeningen plus enige aanverwante Wassenaarse regelgeving zijn voor een ieder toegankelijk via de landelijke site http://www.overheid.nl/ onder het kopje Overheidsinformatie/lokale regelgeving. De postcode van Wassenaar intikken bijv. '2240' en dan een titelnaam bijv. 'burgerinitiatief' of 'onderzoek door de raad'.

Op die manier bent u altijd op de hoogte van de meest recente en geldende regelgeving. Gedurende het jaar wordt ook andere regelgeving zoals beleidsregels, aanwijzingsbesluiten, uitvoeringsregels en dergelijke toegevoegd.

Top