HOME  |  Spreekuur

Spreekuur

Heeft u een vraag aan een wethouder? Elke wethouder heeft iedere maand een spreekuur waarin u uw vraag kan stellen. U kunt zich aanmelden voor het spreekuur, dan worden 10 minuten binnen het spreekuur voor u gereserveerd. Na uw aanmelding wordt contact met u opgenomen om de exacte tijd met u te bespreken.

Hieronder kunt zien over welke onderwerpen welke wethouder gaat en op welke data de wethouders spreekuur hebben.

Wethouder Caroline Klaver-Bouman
Portefeuillehouder Economische Ontwikkeling, Verkeer en Vervoer

- Economie en ondernemers
- Centrumontwikkeling
- Duindigt
- Toerisme en strand
- MRDH
- N44, Rijnlandroute, Maaldrift
- Wegen en verkeer
- Openbaar Vervoer
- Evenementen- en horecabeleid
- Agrarische zaken

Wethouder Inge Zweerts de Jong
Portefeuillehouder Participatie, Jeugd en Sport

- Jeugdzorg
- Participatie
- Welzijn en Wijken
- Volksgezondheid (GGD)
- WODV
- Diversiteit
- Bibliotheek (mede in relatie tot laaggeletterdheid)
- Sport
- Subsidiebeleid algemeen

Wethouder Hubert Schokker
Portefeuillehouder Financiën, Dienstverlening en Sporthal

- Financiën
- Dienstverlening (ICT/KCC/Publiekszaken)
- Gemeentelijke accommodaties (vastgoedbeleid)
- Grondexploitatie
- Belastingen
- Afval en riolering/Avalex
- Sporthal

Wethouder Lia de Ridder
Portefeuillehouder Zorg, Volkshuisvesting, Cultuur, Onderwijs, Duurzaamheid en Burgerparticipatie

- Onderwijs
- Integraal huisvestingsbeleid scholen
- Duurzaamheid en klimaatbeleid
- Kunst en Cultuur
- Warenar complex
- WMO en ouderenbeleid
- Volkshuisvesting Sociaal Domein
- Burgerparticipatie (inclusief communicatie)
- Vrijwilligers

Wethouder Kees Wassenaar
Portefeuillehouder Wonen, Ruimtelijke Ordening, Cultureel Erfgoed

- Bouwen en Wonen
- Omgevingswet
- Vergunningverlening/Deregulering
- Groen- en Milieu Beheer/ Water/ Pact van Duivenvoorde
- Erfgoedbeleid/Cultureel erfgoed
- De Paauw
- Ruimtelijke ordening
- RO projecten (Valkenburg, Den Deijl, Haven)
- Begraafplaats (Persijnhof)
- Dierenwelzijn

De naam van de wethouder en de voorkeursdatum heeft u nodig bij uw aanmelding.

Tijden:

24 maart vervalt
12 mei - 16.30 - 17.30 uur
23 juni - 16.30 - 17.30 uur
8 sept - 16.30 - 17.30 uur
20 okt - 16.30 - 17.30 uur
24 nov - 16.30 - 17.30 uur

Tijden:

23 maart vervalt
18 mei - 16.30 - 17.30 uur
22 juni - 16.30 - 1730 uur
1 sept - 16.30 - 17.30 uur
26 okt - 16.30 - 17.30 uur
1 dec - 16.30 - 17.30 uur

Tijden:

24 maart vervalt
12 mei - 16.30 - 17.30 uur
23 juni - 16.30 - 17.30 uur
8 sept - 16.30 - 17.30 uur
20 okt - 16.30 - 17.30 uur
24 nov - 16.30 - 17.30 uur

Tijden:

23 maart vervalt
18 mei - 16.30 - 17.30 uur
22 juni -16.30 - 17.30 uur
1 sept - 16.30 - 17.30 uur
26 okt - 16.30 - 17.30 uur
​1 dec - 16.30 - 17.30 uur

Tijden:

24 maart vervalt
12 mei - 16.30 - 17.30 uur
23 juni - 16.30 - 17.30 uur
8 sept - 16.30 - 17.30 uur
20 okt - 16.30 - 17.30 uur
24 nov - 16.30 - 17.30 uur

Aanmelden voor afspraak Aanmelden voor afspraak Aanmelden voor afspraak Aanmelden voor afspraak Aanmelden voor afspraak
Top