HOME  |  Spreekuur wethouders

Spreekuur wethouders

Heeft u een vraag aan een wethouder? Elke wethouder heeft iedere maand een spreekuur waarin u uw vraag kan stellen. U kunt zich aanmelden voor het spreekuur, dan worden 10 minuten binnen het spreekuur voor u gereserveerd. Na uw aanmelding wordt contact met u opgenomen om de exacte tijd met u te bespreken.

Hieronder kunt zien over welke onderwerpen welke wethouder gaat en op welke data de wethouders spreekuur hebben. De naam van de wethouder en de voorkeursdatum heeft u nodig bij uw aanmelding.

Wethouder Bert Doorn
Portefeuillehouder Zorg, wonen en verkeer

- WMO, langdurige zorg en welzijn
- Volksgezondheid
- Verkeer en vervoer/ RijnlandRoute
- Wonen
- Beheer openbare ruimte, omgevingsbeheer (onderhoud groen, water en wegen)
- Buurtverenigingen
- Religieuze zaken

Wethouder Freddy Blommers

Portefeuillehouder Financiën en economie

- Financiën/grondexploitatie
- conomische zaken (toerisme, recreatie, horeca, evenementenbeleid, agrarische zaken, strand, evenementen)
- Dienstverlening
- Communicatie (inclusief het referendum en burgerparticipatie)
- Aanbestedingen
- Accommodatiebeleid (inclusief sportvoorzieningen)

Wethouder Inge Zweerts de Jong
Portefeuillehouder Sociale zaken, jeugd en onderwijs

- Jeugdzorg
- Onderwijs
- Participatie/ sociale zaken
- Sportbeleid
- Bibliotheek
- Emancipatiebeleid
- Kunst en Cultuur
Cultureel erfgoed, monumentenbeleid, beschermd stads- en dorpsgezicht

Wethouder Leo Maat
Portefeuillehouder Ruimte en duurzaamheid

- Ruimtelijke ordening
- RO projecten (Maaldrift, Den Deijl, de haven, Duindigt en Valkenburg)
- Vergunningverlening RO (WABO)
- Water
- Milieu & duurzaamheid
- Groenbeleid, Pact van Duivenvoorde
- Vrijwilligersbeleid
- Dierenwelzijn
- Subsidiebeleid
- Archeologie

Maak een afspraak Maak een afspraak Maak een afspraak Maak een afspraak
Tijden:
Woensdag 14.03.2018, 11.30-12.30 uur
Tijden:
Woensdag 14.03.2018, 9-10 uur
Tijden:
Donderdag 15.03.2018, 9-10 uur
Tijden:
-
Top