HOME  |  Gemeenteraad  |  Samenstelling gemeenteraad Wassenaar

Samenstelling gemeenteraad Wassenaar

VVD (6 zetels)

  Dhr. L.N.M. (Laurens) van Doeveren MSc (fractievoorzitter)

  Mw D.C. (Monique) van Deursen-van Gool

  Dhr. B.G.J. (Bernard) Menken

  Dhr. ing. P. (Paul) Ronke

  Mw. drs. W.M. (Willemijn) Weekhout

  Dhr. ir. I.J.J. (Iwein) Borm

  Mw. Y. (Yvonne) van de Velde - commissielid

 Dhr. G.L.H. (Gerbrand) Nijman - commissielid


Hart voor Wassenaar (HvW) (1 zetel)

 Dhr. drs. H.J.M. (Henri) Hendrickx (fractievoorzitter)

 Dhr. mr. C.W. (Chris) van Putten - commissielid

 Dhr. drs. L.J. (Joost) van Rossem - commissielid


LOKAAL WASSENAAR! (3 zetels)

 Dhr. F.G. (Fred) Weyn RA (fractievoorzitter)

  Mw. mr. M.M. (Maria) Bellekom-Vogels

  Dhr. ir. B. (Bart) Boon 

 Mw. mr. P.I.T.M. (Ingrid) Pauli - commissielid
 

CDA (3 zetels)

 Dhr. drs. R. (Ronald) Everard (fractievoorzitter)

   Dhr. ir. L.W. (Wim) Koetsier

Openstaande vacature

  Mw. D.E.J. (Dymphna) Vree-van Dam (commissielid)


D66 (2 zetels)

 Dhr. R. (Ritske) Bloemendaal (fractievoorzitter)

 Mw. drs. M.W. (Marion) Gout-van Sinderen

 Mw. J.E.M. (Annelies) Heijl - commissielid

Democratische Liberalen Wassenaar (1 zetel)

 Dhr. B.G. (Ben) Paulides (fractievoorzitter)

 Mw. A.E.M. (Anly) de Jong - commissielid

 Dhr. F.H.A.J.M. (Frans) Micklinghoff - commissielid


GroenLinks (1 zetel)

 Dhr. ing. A.J.L. (Aart) van Sloten (fractievoorzitter)

 Mw. mr. S.M (Susanne) van Eps-Habibe - commissielid

  Mw. S.M. (Suzan) van der Goes - commissielid (nog geen foto beschikbaar)

PvdA (1 zetel)

 Dhr. J.G.C. (Jan) van Noort (fractievoorzitter)

 Mw. I.M. (Inge) Bunte - commissielid

 Dhr. mr. H. (Henri) van Smirren - commissielid


DITdus! (1 zetel)

 Mw. B.D.A. (Brenda) Hagen (fractievoorzitter)

Fractie Mulder (2 zetels)

  Dhr. H.W. (Hans) Mulder (fractievoorzitter)

  Mw. G.C. (Gisela) Mulder-Jense

Top