HOME  |  Midterm Review

Midterm Review

Een terugblik op de afgelopen twee jaar in Wassenaar

Welkom op de pagina van de ‘Midterm Review’ van de gemeente Wassenaar. Hier blikken we samen met bewoners en betrokkenen uit Wassenaar terug op de afgelopen twee jaar (2018 - 2020): waar heeft de gemeente zich mee bezig gehouden, met wie heeft de gemeente hierbij samengewerkt, wat waren de resultaten en wat staat er voor de komende jaren op de planning? Ook is dit een goed moment om stil te staan bij de vraag: waar willen we met elkaar naartoe? Oftewel: wat is ons toekomstbeeld voor Wassenaar?

Om antwoord te geven op deze vragen verschijnt op deze pagina vanaf 20 juli elke week een nieuwe video en een infographic (ook wel een beeldend verhaal) over diverse thema’s: verkeer, het centrum, cultuur, sport en nog veel meer. In de video’s vertellen betrokkenen meer over de inzet die zij doen voor Wassenaar en hoe de samenwerking met de gemeente eruit ziet. De infographics geven nog meer informatie over de activiteiten waar de gemeente afgelopen jaren samen met de betrokkenen aan heeft gewerkt. En er wordt uitgelegd aan welke doelen wordt gewerkt voor de toekomst, richting Wassenaar 2030.

De afgelopen maanden zijn er vanuit de gemeente filmpjes, infographics en berichten gedeeld over het werk dat er de afgelopen twee jaar is verzet. Ook is er een doorkijkje gegeven naar wat er voor de komende tijd op de planning staat. Alle filmpjes en infographics zijn terug te vinden op deze websitepagina. Er is nu ook een magazine gemaakt, waarin alle informatie gemakkelijk bij elkaar staat. Ook zijn stellen de burgemeester en wethouders zich hierin voor en geeft een aantal fracties uit de gemeenteraad hun kijk op de ontwikkelingen in Wassenaar. Naast digitale publicatie, wordt dit magazine ook op een aantal locaties verspreid in Wassenaar. Zodra de magazines op die locaties op te halen zijn, wordt op deze website daarover bericht.

Documenten

Thema's

Iedereen doet mee


Klik op de afbeelding om deze te vergroten.


Klik op de afbeelding om deze te vergroten.


Klik op de afbeelding op de video te starten.

Duurzaam en toekomstbestendig


Klik op de afbeelding op deze te vergroten.


Klik op de afbeelding om deze te vergroten.


Klik op de afbeelding om de video te starten.

Veilig, groen en internationaal dorp


Klik op de afbeelding om deze te vergroten.


Klik op de afbeelding op de video te starten.

Bouwen aan een solide basis


Klik op de afbeelding om te vergroten.


Klik op de afbeelding om de video af te spelen.

Denken in mogelijkheden

Klik op de afbeelding om te vergroten.  

Klik op de afbeelding om te vergroten.  

Klik op de afbeelding om de video af te spelen.

Een dorp in beweging; centrum en mobiliteit 

Klik op de afbeelding om te vergroten.  

Klik op de afbeelding om te vergroten.  

Klik op de afbeelding om de video af te spelen.

Top