HOME  |  Gemeenteraad  |  Inspreken

Inspreken

Iedereen die zelf geen raadslid of commissielid is, kan inspreken tijdens een commissie- of raadsvergadering. Indien u  gebruik wilt maken van het spreekrecht tijdens de commissie- of  raadsvergadering dient u dit op de dag van de vergadering voor 12.00 uur mee te delen aan de griffie, tel. 088-6549 485 of griffie@wassenaar.nl.

Er kan over alle op de agenda vermelde onderwerpen worden ingesproken, tenzij expliciet is aangegeven dat dit niet mogelijk is. Weet u niet zeker of uw bijdrage thuishoort in een commissie- of raadsvergadering? De griffie kan u daarbij helpen.

Top