HOME  |  Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris

Per maandag 2 november 2015 is mevrouw Hélène Oppatja als gemeentesecretaris in dienst getreden van de gemeente Wassenaar. De gemeentesecretaris van de gemeente Wassenaar is de eerste adviseur van het college. De gemeentesecretaris is als het ware het scharnier tussen het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie en wordt benoemd door het college.

Hoofd ambtelijke organisatie

Vanaf 1 januari 2013 zijn de ambtelijke organisaties van de gemeente Wassenaar en de gemeente Voorschoten samengevoegd. Zij zijn vanaf die dag verder gegaan als de werkorganisatie Duivenvoorde. Aan het hoofd van de organisatie staan twee directeuren: mevrouw Hélène Oppatja (Wassenaar) en de heer Marc van der Veer (Voorschoten).

De gemeentesecretaris bekleedt de volgende functies / taakvelden:

  • adviseur (maar geen lid) van het college van B&W;
  • opdrachtgever namens het college van bestuursopdrachten;
  • ambtelijk verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van het coalitieprogramma;
  • efficiëntie bestuur;
  • financiën.
Top