HOME  |  Gemeenteraad

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. Hieruit vloeiende de volgende taken voort.

Hoofdtaken gemeenteraad

De gemeenteraad is op de eerste plaats de vertegenwoordiger van het volk. Daarnaast is hij de lokale wetgever, bepaalt de hoofdlijnen van beleid en is budgetverantwoordelijk. De raad controleert vervolgens of het college en de burgemeester de verordeningen, het beleid en de gestelde budgettaire kaders bij de uitvoering in acht neemt. Ook is de raad toezichthouder op hetgeen het college doet daar waar medebewind is gevorderd door de landelijke wetgever.

Top