HOME  |  College van burgemeester en wethouders

College van burgemeester en wethouders

Onderstaand vindt u meer informatie over het college van B&W.

Besluitenlijsten B&W vergaderingen

Besluitenlijsten van de B&W vergaderingen kunt u teruglezen.

Coalitieakkoord 2018-2022

Declaraties B&W

De declaraties van het college van B&W worden per kwartaal gepubliceerd.

Openbare optredens

Wilt u de burgemeester of een wethouder uitnodigen aanwezig te zijn bij een festiviteit? Vul dan, het liefst 6 weken voor aanvang van de festiviteit, het aanvraagformulier openbaar optreden college in:

Top