HOME  |  Burgemeester Leendert de Lange

Burgemeester Leendert de Lange

De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer Jaap Smit, heeft met ingang van 18 juli 2019 de heer Leendert de Lange benoemd tot burgemeester van de gemeente Wassenaar.

Portefeuillehouder Bestuur en Veiligheid

 • Burgerzaken (BRP)
 • Bestuurlijke zaken
 • Personeelszaken Gemeente Wassenaar
 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuur en ondersteuning en Kabinet
 • Vergunningverlening evenementen (APV/drank- en horecawet)
 • Handhaving

Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen

 • Lid en roulerend voorzitter (in de oneven jaren) van het Dagelijks Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde
 • Lid van het Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde
 • Lid van het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden. In het Dagelijks Bestuur portefeuille Personeel, tevens voorzitter Georganiseerd Overleg en landelijk plaatsvervangend lid Brandweerkamer; daarnaast als speciaal aandachtsgebied: strandveiligheid.
 • Lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Nevenfuncties

 • Voorzitter bestuur Reddingsbrigade Nederland (Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen)
 • Voorzitter Erfgoedlijn Atlantikwall van de Provincie Zuid-Holland
 • Voorzitter bestuur Stichting Vrienden van het Brandweermuseum Wassenaar
 • Voorzitter bestuur Stichting Wassenaarse Hulpverlening
 • Beschermheer Muziekvereniging Excelsior Wassenaar
 • Beschermheer van “The Passion Wassenaar”
 • Comité van aanbeveling International Chambre Music Festival

Algemene informatie

Aanspreektitel Dhr. drs.
Initialen L.A.
Achternaam de Lange
E-mailadres burgemeester@wassenaar.nl
Telefoonnummer 14 070
Burgemeester sinds 18 juli 2019
Twitter Volg burgemeester De Lange ook op Twitter
Top