HOME  |  Burgemeester Leendert de Lange

Burgemeester Leendert de Lange

De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer Jaap Smit, heeft met ingang van 18 juli 2019 de heer Leendert de Lange benoemd tot burgemeester van de gemeente Wassenaar.

Portefeuillehouder Bestuur en Veiligheid

  • Burgerzaken (BRP)
  • Bestuurlijke zaken
  • Personeelszaken Gemeente Wassenaar
  • Openbare orde en veiligheid
  • Bestuur en ondersteuning en Kabinet
  • Vergunningverlening evenementen (APV/drank- en horecawet)
  • Handhaving

Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen:

  • Lid en voorzitter Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde
  • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden
  • Lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

Algemene informatie

Aanspreektitel Dhr.
Initialen L.A.
Achternaam de Lange
E-mailadres rknijnenburg@wodv.nl
Telefoonnummer 14 070
Burgemeester sinds 18 juli 2019
Twitter Volg burgemeester De Lange ook op Twitter
Top