HOME  |  Burgemeester Koen

Burgemeester Koen

De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer Jaap Smit, heeft met ingang van 10 januari 2018 de heer Frank Koen benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Wassenaar.

Portefeuillehouder Bestuur en Veiligheid

  • Burgerzaken (BRP)
  • Bestuurlijke zaken
  • Personeelszaken Gemeente Wassenaar
  • Openbare orde en veiligheid
  • Bestuur en ondersteuning en Kabinet
  • Vergunningverlening evenementen (APV/drank- en horecawet)
  • Handhaving

Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen:

  • Lid en plaatsvervangend voorzitter Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde
  • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden
  • Lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

Algemene informatie

Aanspreektitel Dhr.
Initialen J.F.
Achternaam Koen
E-mailadres rknijnenburg@wodv.nl
Telefoonnummer 14 070
Waarnemend burgemeester sinds 10 januari 2018
Twitter Volg burgemeester Koen ook op Twitter.

Documenten

Top