HOME  |  Bijzondere commissies

Bijzondere commissies

De gemeente Wassenaar kent enkele bijzondere commissies, onder meer voor de behandeling van;

  • Commissie bezwaarschriften. Toelichting: is een persoon het niet eens met een besluit van de gemeenteraad? En bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad.
  • Rekenkamercommissie. Sinds enkele jaren is de controlefunctie van de gemeenteraad belangrijker geworden. De Rekenkamercommissie kan de gemeenteraad  goed ondersteunen in die taak door het bestuur van een gemeente te onderzoeken. De commissie legt haar oordelen en aanbevelingen in de vorm van rapporten voor aan de gemeenteraad.
  • De Commissie Welstand en Cultureel erfgoed (WCE) is een adviescommissie die het college van burgemeester en wethouders adviseert over bouwplannen in de gemeente. Zij doet dit zowel voor Wassenaar als voor Voorschoten.
  • Economisch Overleg Wassenaar (EOW) is een onafhankelijk overleg tussen het bedrijfsleven in Wassenaar en de gemeente. In dit overleg ontmoeten delegaties van beide partijen elkaar om informatie en standpunten uit te wisselen.
  • Referendumcommissie is een onafhankelijke commissie, die de raad adviseert bij verzoeken voor het houden van een referendum. De leden zijn niet verbonden aan de gemeente of aan de werkorganisatie Duivenvoorde (de gezamenlijke ambtelijke organisatie voor Voorschoten én Wassenaar). De referendumcommissie adviseert de raad onder andere of het onderwerp in aanmerking komt voor een referendum. Ook geeft zij advies over eventuele subsidie aan initiatiefnemers of andere betrokken maatschappelijke organisaties voor maatschappelijk debat en publiciteit.
Top