HOME  |  Gemeenteraad  |  Bericht sturen aan gemeenteraad

Bericht sturen aan gemeenteraad

Als u een brief of e-mail stuurt aan de gemeenteraad, vermeld dan altijd uw naam en adresgegevens.

Er bestaat een kans dat uw brief wordt besproken in een openbare vergadering. In dat geval wordt uw brief openbaar gemaakt. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan vragen wij u dit uitdrukkelijk te vermelden in uw schrijven.
Tevens worden uw persoonlijke gegevens openbaar gemaakt. Als u hiertegen bezwaar hebt, vragen wij u dit ook uitdrukkelijk te vermelden.

Postadres: Griffie, Postbus 499, 2240 AL, Wassenaar
E-mail: griffie@wassenaar.nl           

Telefoonnummer: 088 - 6549 485.

Top