Let op: houd bij nieuwe bestemmingsplanwijzigingen rekening met de Omgevingswet.
Op 1 januari 2024 treedt de wet in werking.

Dit betekent dat als een initiatiefnemer nog dit jaar (2023) een verzoek om bestemmingsplanwijziging indient, dit gevolgen heeft voor de procedure.

De gemeente heeft ongeveer een jaar nodig voor het toetsen van een bestemmingsplanwijziging tot het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan.

Dient een initiatiefnemer nu een bestemmingsplanwijziging in, dan is het gevolg dat na 1 januari 2024 het tijdelijke omgevingsplan moet wijzigen. De initiatiefnemer moet rekening houden met meer kosten als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, voor het omzetten van het ontwerpbestemmingsplan naar een wijziging tijdelijk Omgevingsplan.

Het indienen van een bestemmingsplanwijziging geschiedt op eigen risico. Houd daarom als initiatiefnemer bij nieuwe bestemmingsplanwijziging rekening met de Omgevingswet. Laat u hierover goed adviseren.