Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar heeft op 8 december 2015 de “Beleidsregels Kruimelgevallen Wassenaar 2015” vastgesteld.

Artikel 2.1 1e lid onder c en artikel 2.12 1e lid onder a, onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geven het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid om in bepaalde gevallen (de zogenaamde kruimelgevallen) met een omgevingsvergunning afwijken van een bestemmingsplan mogelijk te maken. In de beleidsregels is beschreven hoe het college van deze bevoegdheid gebruik maakt.

Beleidsregels