De Acacialaan is toe aan een onderhoudsbeurt. De straat wordt in het eerste half jaar van 2022 opnieuw ingericht, waarbij ook de indeling van de straat wijzigt. Op deze pagina vindt u meer informatie.

Ontwerp

De gemeente is van plan om de inrichting van de Acacialaan te wijzigen. Op de plek van de huidige parkeerplaatsen, komt een trottoir. Dit is aan de even zijde van de straat. Aan de oneven zijde van de straat komt tussen de groenstrook en de rijbaan ook een nieuw trottoir. 
Doordat de parkeerplaatsen vervallen, komt er meer ruimte voor groen. Auto’s kunnen na de herinrichting op de rijbaan parkeren. Hierdoor zal de snelheid van passerende voertuigen afnemen en zijn er geen verkeersdrempels nodig om de rijsnelheid te verlagen. Zo verbetert de veiligheid in de Acacialaan. 

Het kruispunt met de Oud Wassenaarseweg passen we ook aan. We maken een verhoogd plateau en zorgen dat de rijbanen hier weer allemaal 5 meter breed zijn. 

Onder het kopje ‘Documenten’ vindt u de ontwerptekening en doorsnedes.

Meer informatie

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de voortgang. Heeft u een vraag of wilt u meer informatie dan kunt u een mail sturen naar jsinke@wassenaar.nl.

Planning van de werkzaamheden

  1. Afgerond: Voorbereiding werkzaamheden

    Kwartaal 4 van 2021 t/m kwartaal 1 van 2022

  2. Momenteel bezig: Uitvoering

    Start eind mei 2022. De werkzaamheden duren tot eind september 2022.

    Het kruispunt Acacialaan – Oud Wassenaarseweg wordt van 19 t/m 29 september afgesloten. 

Documenten