De Acacialaan is toe aan een onderhoudsbeurt. De straat wordt in het eerste half jaar van 2022 opnieuw ingericht, waarbij ook de indeling van de straat wijzigt. Op deze pagina vindt u meer informatie.

Ontwerp

De gemeente is van plan om de inrichting van de Acacialaan te wijzigen. Op de plek van de huidige parkeerplaatsen, komt een trottoir. Dit is aan de even zijde van de straat. Aan de oneven zijde van de straat komt tussen de groenstrook en de rijbaan ook een nieuw trottoir. 
Doordat de parkeerplaatsen vervallen, komt er meer ruimte voor groen. Auto’s kunnen na de herinrichting op de rijbaan parkeren. Hierdoor zal de snelheid van passerende voertuigen afnemen en zijn er geen verkeersdrempels nodig om de rijsnelheid te verlagen. Zo verbetert de veiligheid in de Acacialaan. 

Het kruispunt met de Oud Wassenaarseweg passen we ook aan. We maken een verhoogd plateau en zorgen dat de rijbanen hier weer allemaal 5 meter breed zijn. 

Onder het kopje ‘Documenten’ vindt u de ontwerptekening en doorsnedes.

Planning

  • Voorbereiding werkzaamheden: Kwartaal 4 van 2021 t/m kwartaal 1 van 2022.
  • Uitvoering: Start eind maart 2022. De werkzaamheden duren ongeveer 10 weken.
  • Bewoners van de Acacialaan ontvangen voor de start van het werk nog een informatiebrief met de definitieve planning.

Meer informatie

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de voortgang. Heeft u een vraag of wilt u meer informatie dan kunt u een mail sturen naar jsinke@wassenaar.nl.