Gemeente Wassenaar - 23-08-2011 Aftrap regionale actieweek voortijdig schoolverlaten

23-08-2011 Aftrap regionale actieweek voortijdig schoolverlaten

 Dit gebeurt tijdens een briefing voor zeventig casemanagers voortijdig schoolverlaten, leerplichtambtenaren en loopbaanadviseurs die bij de actieweek betrokken zijn. 

De actieweek vindt plaats van maandag 29 augustus tot en met vrijdag 2 september. Tijdens deze week worden 4e jaars vmbo-leerlingen voorbereid op de doorstroom naar het mbo. Dit gebeurt op ludieke wijze door middel van improvisatietheater op alle scholen die zich hebben aangemeld. 

Daarnaast worden leerlingen die niet op hun mbo-opleiding verschenen zijn, terwijl zij zich wel hadden ingeschreven voor een nieuwe opleiding, thuis opgezocht. Alle jongeren die zich nog niet hebben ingeschreven voor een opleiding, worden persoonlijk benaderd. Dit om ervoor te zorgen dat zij zich alsnog voor 1 oktober kunnen inschrijven. 

Programma

9.00 uur          Opening door Jos Leenhouts, ROC Mondriaan

9.05 uur          Officiële aftrap door wethouders

9.15 uur          Briefing actieweek voortijdig schoolverlaten door Ihsan Temur, hoofd Leerlingzaken Den Haag

9.25 uur          Demonstratie theatergezelschap Impro4u

9.45 uur          Afsluiting

 

Locatie:          Symposiumzaal ROC Mondriaan, Leeghwaterplein 72, Den Haag

 

U bent van harte welkom om bij de officiële aftrap aanwezig te zijn. Wij stellen het op prijs als u zich van tevoren aanmeldt.

 

Snel naar...