Gemeente Wassenaar - 21.01-2011 Burgemeester Hoekema ontvangt zes nieuwe politiestudenten

21.01-2011 Burgemeester Hoekema ontvangt zes nieuwe politiestudenten

Op vrijdag 28 januari a.s. ontvangt Burgemeester Hoekema om 10.30 uur in zijn kamer op Raadhuis De Paauw, zes nieuwe aspiranten die recent bij Politiebureau Wassenaar zijn gestart met hun eerste praktijkstage voor een kennismakingsgesprek. Graag nodigen wij u uit om hierbij aanwezig te zijn.

Met het bezoek wil de burgemeester het belang van goed partnerschap tussen politie en het gemeentebestuur voor wat betreft de integrale veiligheid benadrukken. "Ik denk dat het een goede zaak is dat de inwoners van Wassenaar zien dat er voor wat betreft de openbare orde en veiligheid samenhang is tussen ons beiden en dat het bestuur hiermee uitstraalt dat partnerschap belangrijk is" aldus burgemeester Hoekema.

Wassenaar heeft op dit moment 25 studenten in opleiding van verschillende niveaus en op verschillende momenten in het curriculum. Om een goede basis te waarborgen heeft Wassenaar er voor gekozen de studenten de eerste anderhalf jaar op een separate ploeg te plaatsen waarbij de studenten worden begeleid door een vaste coach en trajectbegeleider. Deze ploeg bestaat op dit moment uit negen studenten, waarvan acht van niveau 3 en één van niveau 4. De Politieacademie werkt volgens het principe van werkend leren. Dit betekent dat deze studenten, met inachtneming van de kennis die ze op dit moment hebben, worden ingezet voor politietaken zoals verkeerscontroles, buurtonderzoeken en allerlei preventieve werkzaamheden. Door hun aanwezigheid op straat hopen we ook een positieve bijdrage te leveren aan het veiligheidsgevoel van de inwoners van Wassenaar.

Achtergrondinformatie Politieacademie Na de eerste 12 weken op de Politieacademie gaan de studenten aan het werk in het korps. Hier kunnen zij wat ze geleerd hebt direct in de praktijk brengen. Ook kan het voorkomen dat de studenten in situaties terecht komen die zij nog niet tijdens de opleiding hebben geoefend. Dat vraagt om stressbestendigheid en besluitvaardigheid. In het korps krijgen de studenten begeleiding van een praktijkcoach en een trajectbegeleider. De praktijkcoach is een ervaren collega waarmee ze echt aan het werk gaan, waarmee ze de straat op gaan. De trajectbegeleider is het aanspreekpunt bij problemen of vragen over het leertraject.

Snel naar...